• Payback och ABATE är bikerorganisationer med helt olika verksamhetsområden!

       Payback och ABATE är två bikerorganisationer med helt olika verksamhetsområden! Då vi får många frågor om Paybacks och ABATE:s ansvarsområden är det dags för ett klarläggande! Payback Sverige och ABATE Sverige är två skilda bikerorganisationer med olika upplägg, olika arbetsmetoder, olika inriktning och framförallt är det två organisationer med helt olika verksamhetsområden vilket många […]
  • Scanbikes Ledare om PAYBACK och ABATEs verksamhetsområden!

    Nedanstående Ledare, från Scanbike nr 6 2011, publiceras efter erforderligt tillstånd från Scanbike.  Ledare  En ledare bör ju innehålla ett visst mått av nyheter – och att bikervärlden länge har varit utsatt för en systematisk förföljelse från myndigheter och medias sida är väl knappast någon nyhet. Nytt däremot är att aldrig har vår kultur samlat så […]
  • Payback och ABATE överens!

    Payback och ABATEs nya styrelse har slutit ett justerat avtal, utefter den gamla överenskommelsen. Avtalet innebär att inga som helst schismer längre föreligger mellan Payback och ABATE! Payback och ABATE har också överenskommit, och i samförstånd fastställt det kommande arbetet för bikerkulturen. Payback och ABATE kommer i fortsättningen att vara två parallella organ och/eller organisationer […]