Klart med utgivande av ”Payback-böcker” – bikerkulturens motböcker!

 nyannons2jpeg

 Förlag och bokutgvning klappad och klar!

Vi har nu hittat ett förlag som uppfyller alla de kriterier vi ställt för att kunna ge ut böcker. Det innebär att planeringen och förarbetet gällande korrigering, korrektur, infogandet av texter i rätt format m.m. nu kommer igång och kommer att ske parallellt med övrig verksamhet såsom drivande av juridiska övergripande ärenden och adekvata och effektiva skrivelser kring aktuella ärenden och ämnen.

Plan för utgivning

Vi kommer att dela upp material vi har lämpligt för bokutgivning i fyra delar som kommer att ges ut med en intervall på 6 månader till ett år mellan varje bok. Första boken kommer att publiceras senast den 1 september 2014.

Böckerna kommer att avse följande motböcker från bikerkulturen:

1. Vittnesmål om myndighetsövergrepp gentemot bikers

2. Bikerkulturens drivkrafter och mekanismer

3. Bikerkriminaliteten – Myt eller sanning

4. Svea Rikes Bikerlag (Samling av aktuella lagar, förordningar, jo-beslut och aktuella rättsfall rörande de lagar som berör bikers)

Boknamnen ska ännu så länge bara ses som arbetsnamn. De kan komma att förändras.

Hur sker bokutgivningen!

Böckerna kommer att publiceras på ett förlag som förser varje bok med en egen presentationssida i webbshopen.

Böckerna kommer att kunna köpas direkt via förlagets webbshop och även i övrigt säljas och distrtibueras direkt av förlaget.

Böckerna kommer att registreras, presenteras samt kunna inköpas av bokhandeln och bibliotek via Bokrondellen. Det sedvanliga sättet alla större förlag säljer in böcker till bokhandel och bibliotek.

Priset för böckerna kommer att hamna på 100 kr/st inklusive moms vilket vi bedömer vara en högst lämplig summa och kan möjliggöra att boken inte bara köps av bikers utan även för att ge bort som present till alla de som vi behöver sprida korrekt information kring bikerkulturen och hur vi behandlas till.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin