• Payback och ABATE är bikerorganisationer med helt olika verksamhetsområden!

     Payback och ABATE är två bikerorganisationer med helt olika verksamhetsområden! Då vi får många frågor om Paybacks och ABATE:s ansvarsområden är det dags för ett klarläggande! Payback Sverige och ABATE Sverige är två skilda bikerorganisationer med olika upplägg, olika arbetsmetoder, olika inriktning och framförallt är det två organisationer med helt olika verksamhetsområden vilket många […]
 • Danska advokater slår larm om bikerförföljelser och om politikers bikeronani!

    Danska advokater står upp för bikers i media! Inte bara Payback Sveriges advokater står upp för bikerkulturens fri- och rättigheter i media. Nu tar även danska försvarsadvokater bladet från munnen och uttalar sig ytterst förtjänstfullt om bikerförföljelser och bikeronani i danska tidningar. Vi saxar viktiga bitar från länkade artiklar:
 • Barhäng på LOSTBOYS MC den 17 september!

                                        Lördagen den 17:e september, från kl 17.00, håller LOSTBOYS MC Stockholm barhäng för SBM-bikers! För mer info surfa in på: http://www.lostboysmc.se/ Normalt sett brukar inte Payback göra reklam för enskilda klubbarrangemang men vid en förfrågan där […]
 • Information om samarbetsavtalen mellan Polismyndigheterna och Sveriges kommuner

  Enligt dagsfärsk information föreligger det idag 212 avtal mellan Polismyndigheter och Sveriges kommuner.  Se vidare allmän information om avtalen: http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=469 Här nedan följer listan över de kommuner som idag har ett samarbetsavtal med polismyndigheterna: Samarbetsavtal – Polis & Kommun
 • Mere MC-nyheter fra Norge…

  Den kommunale MC-galskapen sprer seg som ild i tørt gress, her går lokalpolitikere i Hordaland hardt ut mot lovlige norske firma. Kommunene vil tydeligvis tvinge mennesker ut i arbeidsledighet, til en eventuell kriminell løpebane? Ja, ja, da får de jo til slutt rett i sine teser om at at dette er kriminelle miljøer.
 • Ytterligare Om Payback och Black Dragons MC

  Jag har inte för avsikt att ge mig in i debatten kring kommunens och polisens jävelskap mot Black Dragons MC. Den debatten har Black Dragons själv tagit och sköter högst förtjänstfullt på egen hand. Och, då de självklart är bäst insatta i skeendet finns det således ingen anledning för mig att vidare kommentera.
 • Även bikers har demokratiska rättigheter!

  Sveriges största debattforum är Newsmill där debattörerna utgörs av författare, professionella debattörer, politiker, journalister och olika yrkesverksamma experter. Efter att under ett års tid fått publicerat 32 olika artiklar varav en del varit de mest lästa artiklarna av alla och efter att andra  artiklar toppat lässtatistiken upphörde plötsligt publiceringen i maj förra året. Inte en artikel blev godkänd […]
 • Om Svensk Maffia, Rebels MC och Payback!

  Det som är meningen att du ska veta får du veta! Medan andra far runt och ställer frågor för andras vidkommande på närmast vartenda forum som existerar på internet om Rebels MC  handlar det som vanligt om ”Taking Care of Business” för Payback. Svensk Maffia-produktionen Svensk Maffia under gårdagen: En ny exploatering av minderåriga medverkanden […]
 • Upphovsrättsbrott att addera till Svensk Maffia-produktionens brottsregister! – Del 9

  I trailers för programmet Svensk Maffia förekommer bilder från Hells Angels MC Karlstads hemsida. Produktionen innehåller också filmade bilder stulna direkt från klubbens hemsida. Efter att fotografen kontaktat Payback och meddelat att vare sig han själv eller klubben mottagit någon förfrågan angående tillåtelse att använda sig av materialet, och därmed än mindre godkänt användandet av upphovsrättskyddat […]
 • The people that matter don’t mind, and the ones that mind, don’t matter!!

  Två och en halv timmes sammanlagd intervju med undertecknad om partifrågor för ett kommande dokumentärprogram om Frihetspartiet resulterade i cirka två minuter sammanlagd tid om biukerfrågor klippta ur sitt sammanhang. Ja, vad säger man? Mer än att det finns många männsikor som säljer sig men det är verkligen synd om alla de patetiska figurer runt […]
 • Polisövergreppen mot Hurricanes MC – Del 2

  Måndagen den 17 januari publicerade Payback Hurricanes MC:s egen berättelse om det brutala polisövergrepp klubben utsattes för under skolavslutningsdagen 2010. En ogrundad husrannsakan ledde fram till att polisen bröt presidentens arm. Se  bilder och berättelse: http://www.payback.name/?p=304 Som ett andra, men inte sista steg, i ärendet publicerar Payback idag en uppföljande och övergripande artikel om hela […]
 • En ingrediens i polisens systematiska övergrepp mot bikerkulturen!

  Beslag hos enskild som grund för föreningshusrannsakan!? En ingrediens i polisens systematiska övergrepp mot bikerkulturen har länge varit att låta visiteringar, kroppsbesiktningar, fordonsgenomgångar bilda underlag för att genomföra husrannsakningar i såväl privata utrymmen som i olika klubbhus. Tendensen är  att detta fenomen är ett verktyg som i framtiden kommer att användas allt flitigare såsom ett […]