Payback Norge: Heksejakt, Vestnekt, Protest and Survive!

Heksejakt!

KS,  Kommunesektoren, stilte seg i 2008 helt og fullstendig bak initiativet til daværende ordfører Anders Werp fra Nedre Eiker Kommune, nå stortingsrepresentant for Høyre fra Buskerud Fylke, og startet aksjonen ”trygghet i norske kommuner”, som hovedsakelig omfattet kampen mot det ”organiserte MC-miljøet”. Denne organisasjonen (som jeg ikke kvier meg et øyeblikk for å karakterisere som diskriminerende), ble formet som en ”trygghetskomite” for lokalsamfunnet, men mellom linjene i 2008 leste jeg som redaktør i ScanBike heksejakt. Og det gjør jeg fortsatt – nå med enda mer ammunisasjon i patronbeltet.

At KS, en av de største foreningene i Norge, og hovedarbeidsgiver for landets kommuneansatte nå endelig engasjerer seg i angjeldende sak, gir kampen mot de såkalte ”kriminelle MC-miljøene” en helt annen dimensjon. Vi kan jo tenke oss hvilken utfrysing av potensielle individer, det være seg klubbmedlemmer, familie, slekt og venner av de såkalte 1 % -miljøene dette eventuelt kan innebære. Nå også det samme for det ”samfunnet” erklærer å være organiserte støtteklubber for 1 % -miljøet. I bysamfunn, kommuner, fylker – på landsbasis. Denne formen for aksjon har allerede vært prøvd i Øvre Eiker Kommune (les: Anders Werp), og meg også bekjent i Trondheim, men har ikke vært satt ordentlig ”i system”.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7480295

http://www.moss-avis.no/nyheter/kriminelle-mc-klubber-er-uonsket-i-kommunene-1.5994529

http://www.eub.no/nyheter/article5475309.ece

http://www.h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=107279&articleView=true&tabId=72

Vestnekt!

Hva skjer i Biker-Norge i dag? På Vestlandet (nærmere bestemt Haugesund og omegn) er det pr. i dag vedtatt nekt av MC-vester på utesteder. Politiet i Haugesund tok initiativ til vestnekt på utesteder, som de forsøkte å tillegge etablissementene i regionen å være av eget ønske. Politiet framførte falske opplysninger (se vedlagte dokument), og ønsket å inngå en kontrakt med utesteder om å nekte adgang til personer som går kledd i MC-vester, merker eller annen bekledning med symboler tilhørende MC-miljøene. Politiet ba alle utestedene å skrive under på en avtale der de forplikter seg til å nekte MC-folk adgang, og hensikten med avtalen var angivelig paranoiatenkingen å hindre uønsket ”kriminell aktivitet”, at Hells Angels, Bandidos osv skulle etablere seg i byen.

Protest and Survive!

MC-klubbene i Haugesund og omegn raste mot politiet initiativ mot vestnekt på utesteder, og Payback støtter selvfølgelig 100 % opp om denne protesten. Lørdag 31. Juli 2010 markerte MC-folket på vestlandet sin misnøye i Haugesund og arrangerte kortesje til sentrum i protest. ”Vi stiller oss i vantro til dette”, sa Sigbjørn Karlsen, talsmann for aksjonen og medlem av Viking MC Haugesund. ”Det er klart at det finnes kriminelle elementer i alle miljøer, og det må være politiet sin jobb å ta disse karene, men man kan ikke ta et helt miljø for at enkeltpersoner har gjort en kriminell handling”, påpekte Karlsen da.

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article5469014.ece

Planke MC i Fredrikstad

Planke MC i Fredrikstad, et årlig og kjært arrangement i MC-Norge er nå avlyst, nektet og bannlyst av myndighetene i Fredrikstad. Dette viser tydelig at myndighetene intensiverer sin kamp mot det de karakteriserer som ”organisert MC-kriminalitet”. Uheldigvis skjæres alle som kjører MC i en eller annen organisert form over en kam, det er 1 % -klubber, det er supportklubber.

http://www.f-b.no/nyheter/var-ikke-noe-vits-a-kjempe-imot-1.5992627

http://www.f-b.no/nyheter/stanser-planke-mc-1.5990247

http://www.mc24.no/article.php?articleID=2697&categoryID=5

 I en eller annen form vil et samlet Biker-Norge protestere mot denne diskrimineringen, og jeg skal holde dere alle informert.

Relaterede skriverier:

ks1
ks2
ks3
ks4

ks ppt foil mc kriminalitet

planke MC nedlegges
planke MC nedlegges 2
planke MC nedlegges 3
planke MC nedlegges 4

Atle / Payback Norge

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin