• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rapport från styrelsemöte och internationellt Paybackmöte hos Garage1 MC, Göteborg!

Rapport från styrelsemöte och internationellt Paybackmöte hos Garage1 MC, Göteborg!

paybacknorden

Payback Sverige höll under lördagen styrelsemöte samt möte mellan de nordiska Payback-organisationerna!

Styrelsemöte

Payback Sverige höll under lördagen först styrelsemöte med ledamöter samt regionsombudsklubbarna i sina roller som styrelseråd.

Många intressanta ideér framkom och vändes på samt en hel del beslut fattades. Mötena är mycket givande då väldigt många olika personer kommer med idéer, förslag och lösningar på komplexa problem.

Paybacks arbete har bivit mycket effektivare och mer nyskapande sen alla regionerna besatts och mångfalden av röster, synpunkter och förslag därvid ökats drastiskt!

Ett väldigt viktigt och helt nyskapande verktyg i kampen för upprätthållandet av bikers fri- och rättigheter klubbades och kommer att presenteras så fort alla detaljer är klara kring utformandet. En process som kommer att vara färdig inom högst tre veckor.

I övrigt fastställdes exempelvis vilka nya dekaler, regionspaket och memberpaket som ska finnas samt priser på paketen. Även här kommer det att presenteras så fort tryckningen är klar och försäljningen kan börja.

Många goda idéer bollades och togs hem för genomkoll utav hur de ska kunna eller kommer att genomföras. Info levereras fortlöpande.

Internationella Payback-mötet

Paybacks nordiska organisationer i Sverige, Norge och Danmark (Finland kunde tyvärr inte medverka) genomförde också sitt andra gemensamma möte för i första hand delgivande av information kring läget för bikerkulturen i respektive länder.

Mötena är även på denna front mycket givande då lägesrapporterna ger en inblick över de skilda problemområdena i respektive land men även hur Payback-organisationerna i de skilda nationerna löser och hanterar problemen.

Därutöver delas också information om arbetsmetoder och hur konkreta problem kan hanteras.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin