• Norge har blitt et fordomsfullt land vis-a-vis MC-folket!

    Hallo, alle sammen. Se på dette knippet av nyheter fra Lillesand og Fredrikstad. Skal galskapen ingen ende ta?
  • Information från Payback Norge

    Supportklubber tilknyttet 1 %-klubbene Ellers kan man nå daglig i norsk media lese om MC-klubber (og igjen, i likhet med nevnte artikler i media ang. Planke MC), går klubber ”tilknyttet 1 %-klubbene”, såkalte ”Supportklubber” igjen (eksempler nedenfor). http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article5475163.ece http://www.banett.no/nyheter/article426895.ece  Jeg advarte om disse kommende tilstandene i 2008, så får vi se hvor langt myndighetene er villige […]
  • Payback Norge: Heksejakt, Vestnekt, Protest and Survive!

    Heksejakt! KS,  Kommunesektoren, stilte seg i 2008 helt og fullstendig bak initiativet til daværende ordfører Anders Werp fra Nedre Eiker Kommune, nå stortingsrepresentant for Høyre fra Buskerud Fylke, og startet aksjonen ”trygghet i norske kommuner”, som hovedsakelig omfattet kampen mot det ”organiserte MC-miljøet”. Denne organisasjonen (som jeg ikke kvier meg et øyeblikk for å karakterisere som […]