Federala myndigheter försöker förbjuda ryggmärken i USA!

Scanbike2013a.PDF

Ryggmärkesförbud i USA?

Den 2 juni avhålls i Los Angeles en för bikerkulturen i hela världen viktig rättegång.Federala myndigheter i USA försöker ta ifrån Mongols MC (mc-klubb i USA) rätten till sitt eget ryggmärke och därvid få till stånd ett förbud mot bärandet av ryggmärket. Om myndigheterna får rätt avser de därefter att fortsätta med att driva process för att även kunna förbjuda ett flertal andra klubbars ryggmärken!

Att nästa naturliga steg för myndigheterna därefter är att gå efter ett förbud mot själva klubbarna är ju närmast självklart även om de av strategiska skäl inte medger saken i nuläget.

Allt hårdare bikerklimat i världen!

Klimatet gentemot bikers, bikerklubbar samt mot bärande av ryggmärken hårdnar alltmer på flera ställen i världen. Tyskland har förbud i vissa Hansastäder mot ryggmärke och klubbar. Australien har i två delstater olika former av förbud och nu försöker myndigheterna även i USA att skapa förbud.

Det är ingen tvekan om att sådana förslag, om förbud mot ryggmärken och/eller mot bikerklubbar, förr eller senare kommer att läggas även i de nordiska länderna. Det finns det alla skäl att tro. De länder som då har störst chans att stå emot sådana förbud är de som redan har fungerande och starka bikerorganisationer på plats som direkt kan agera och samla motståndet.

Speciellt rättsläge kring västförbud i Sverige

I Sverige har vi ett specifikt juridiskt läge då Payback genom att som juridiskt ombud i tre olika kommuners försök att förbjuda ryggmärken, vunnit sammantaget åtta rättsförhandlingar och därigenom erhållit rättsliga utslag på att västförbud inom krogmiljö utgör ett brott mot yttrandefriheten.

Länk till relaterad artikel: http://www.payback.name/?p=3979

Payback förde även en intensiv informationskampanj mot riksdagsmotionen gällande förbud mot västar i såväl privat som offentlig miljö. Vi sände info om det juridiska läget kring sådana förbud till såväl Konstitutionsutskottet som Riksdagspartierna och förmådde båda parter att ta avstånd från förbudet samt att rösta ned förslaget direkt utefter vårt informationsmaterial.

Paybacks informationsmaterial egen punkt i på KU:s beslutssamanträde: http://www.payback.name/?p=5584

Det faktum att såväl domstolsväsendet som riksdagen tagit ställning emot ett västförbud i såväl krogmiljö som på alla offentliga platser innebär dock inget säkert rättsskydd då ett nytt förslag och beslut i riksdagen övertrumfar äldre domstolsbeslut. Därför måste vi fortsätta kampen för rätten att bära symboler närhelst och varhelst vi så väljer!

Gå med i Payback och hjälp oss bygga en stark bikerorganisation!

Så stöd och gå med i Payback Sverige, låt oss växa oss så stora innan sådana förslag läggs att vi med stor kraft kan agera och slå tillbaka dem när de kommer! 200 kr enskild medlem, 1 000 kr för klubbar, betalas in på bankgiro: 803-9851.

Länk till artikel:
http://countercurrentnews.com/2015/05/feds-plan-to-ban-biker-gangs-from-wearing-logos/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin