Uppföljning: Varför erbjuder Payback 50 000 kronor till Polisen?

Varför väljer Payback Sverige att erbjuda Polisen 50 000 kronor för att presentera bevis?

Efter måndagens pressmeddelande om att Payback Sverige erbjuder Polisen 50 000 kronor för att lägga fram fullkomliga bevis för mc-klubbars kriminella status är det oundvikligt att frågeställningarna från media, politiker och allmänhet är många. Vi kommer därför i denna artikel att motivera vår handling och åtgärd.

27 års mediaförföljelse och inte ett enda media eller en enda politiker har genomfört eller begärt en utredning!

Under 27 långa år har Polisen fått stå upp i media och oemotsagda kunnat hävda att olika mc-klubbar också är ”kriminella mc-gäng”. Ingen som helst media och inte heller politiker har vågat att ifrågasätta påståendet och begära en fullständig utredning kring sanningshalten i polisens påståenden!

Tvärtom har polisen ständigt utefter önskemål fått igenom nya integritetskränkande lagar samt tillförts oräkneliga miljarder i reda pengar samt anställt fler och fler poliser för att bekämpa en sorts brottslighet som aldrig ens har existerat.

Alla varningsklockor borde börjat ringa!

För varje kritiskt tänkande människa så hade redan Rikspolischefen Björn Erikssons inledande demonisering av bikerklubbarna fått alla varningsklockor att gå igång och ringa. (Se ovanstående videofilmsekvens).

3.17 in i programmet frågar programledaren rikspolischefen följande: Bland de här medlemmarna i Dirty Dräggels MC finns det inga som åkt fast för någonting. Det finns inga domar emot dom alls. Ändå talar man om att förbjuda dom?

Rikspolischefen Björn Eriksson replikerar med: Det är på det sättet att kulturer av det här slaget har lite utav trettiotalskulturer i sig. De kräver ofta två saker. Det ena är att man begår kriminalitet så man inte kan bryta sig ur gängen. Å det andra är att låta sig förödmjukas i olika former. Det här sättet skapar en falsk grupplojalitet. Det är det som är det stötande och gör de så jobbigt för oss att komma in. För de är väldigt, väldigt slutna.

Inget svar då och inget svar än har kommit på frågan således som Rikspolischefen då fick ställt sig: Vad har Polisen för bevis för att någon mc-klubb är en kriminell organisation?

Nu ställer vi polisen mot väggen! Fram med bevis!

Så har det sedan fortsatt i 27 långa år. Gång på gång tillåts Polisen framträda i media och påstå att olika klubbar är kriminella organisationer och att klubben sysslar med olika former av brottsliga gärningar. Och, aldrig blir dessa påståenden, för det är inget annat än påståenden, ifrågasatta av journalister. Därför fodrar drastiska tider också drastiska åtgärder. För när journalister vill eller vågar göra sitt jobb måste Payback Sverige själva göra journalisternas jobb.

Vi har nu tagit det drastiska beslutet att erbjuda Svensk Polis en ekonomisk summa för att lägga fram vad de har för bevis när ingen annan vågar ställa polisen emot väggen. Vi betalar polisen 50 000 kronor för bevisen! Vi begär endast att de är de konkreta och vederhäftiga bevis som är fakta- och forskningsbaserade och ovedersägliga. För bikers kan inte fortsätta att olagligt kontrolleras i tid och otid som hittills. Utsättas för husrannsakningar i klubb och bostad utan lagstöd och inte heller alla andra former av negativ särbehandling som drabbar bikers.

Payback Sverige har hela forskningsvärlden bakom sig. Fakta och forskning säger entydigt att bikerklubbarna är inga kriminella organisationer och att bevis för att brott begås i klubbarnas regi ej existerar! Tror ni oss inte så läs igenom Payback Sveriges samlade artiklar ikring ”Kriminella MC-gäng”, där fakta och forskning via intervjuer med riktiga experter samt andra forskningsrapporter entydigt ger Payback stöd i sin uppfattning: http://www.payback.name/?page_id=15465

Polisen har fyra gånger tidigare haft möjligheten att lägga fram vederhäftiga bevis i sak för klubbarnas kriminalitet men misslyckats kapitalt: http://www.payback.name/?p=18074

Så har ni fått anledningen till att Payback Sverige väljer den drastiska metoden att skänka Polisen 50 000 kronor för presenterandet av bevis i sak för att någon mc-klubb inom Sverigemodellen är en kriminell organisation. Payback gör jobbet när ingen annan vågar eller vill! Nu är frågan bara om media ens vågar skriva om saken eller om det bara ska tystnas ner?

Och för polisen är istället frågorna: Ska vi erkänna att bikerklubbarna aldrig varit några kriminella organisationer och därmed släppa vår stora kassako? Vi skulle förvisso då kunna frigöra resurser för att få bukt med verklig brottslighet såsom gängskjutningar i storstäderna?

Relaterad artikel:

Pressmeddelande: Payback betalar Polisen 50 000 kronor om de kan bevisa att någon mc-klubb är en kriminell organisation! http://www.payback.name/?p=18206

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin