Om olaga intrång alternativt hemfridsbrott/ofredande hos Granit MC – Del 2/4

Det har kommit till Payback Sveriges kännedom att såväl Polisen i Lysekil som reportrar och fotografer olovligen inträngt och befunnit sig på Granit MC:s privata fastighet. Ett exempel på detta är det kort taget av Gabriel Berndtsson som publicerades i Lysekilsposten torsdagen den 6 september i samband med artikeln: ”Det här är inga gäng – det handlar mer om en samling med busungar”.

Brottsbalken 4:6-7 upptar regelverket avseende hemfridsbrott, olaga intrång och ofredande vilket såväl Lysekilsposten som polisen i Lysekil gjort sig skyldig till vid ett antal gånger då de utan att inhämta tillstånd berett sig tillträde till privat mark.

Det finns ingen form av lagstöd för journalister eller fotografer i avsikt att få tag på material till sensationsskapande artiklar att bereda sig tillträde till privat mark. Ej heller finns sådant lagstöd för polisen att intränga på privat mark utan tillstånd då myndighetens ovälkomna påhälsningar endast haft för avsikt att störa och förstöra för mc-klubben och ej skett som en del i utryckningsverksamhet.

Upprepas beteendet att inte respektera de enskilda medlemmarnas såväl grundlags- som europakonventionsskyddade rätt till personlig integritet framöver kommer de illegala åtgärderna fortsättningsvis att beivras genom att Payback Sverige kommer att vidtaga erforderliga juridiska åtgärder gentemot de därvid ansvariga beslutsfattarna inom såväl polis som media.

En ursäkt till Granit MC vore onekligen på plats från de parter som olagligen kränkt Granit MC:s enskilda medlemmars lagstadgade rätt till personlig integritet…

Länk till del 1:
http://www.payback.name/?p=8125

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin