• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback har skräddarsytt samlingssida för brott mot mänskliga rättigheter förövade mot bikers!

Payback har skräddarsytt samlingssida för brott mot mänskliga rättigheter förövade mot bikers!

Bakgrund

Vi bikers behöver ett mer synligt verktyg för att påvisa de övergrepp och de brott mot mänskliga rättigheter riktade mot bikers som myndigheterna i landet fastslagits ha begått samt de ärenden som är pågående med samma tema.

Därför har Payback nu skapat en speciell sida för alla brott mot mänskliga rättigheter, pågående ärenden och avslutade ärenden, för att journalister, människor och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter samt journalister och rättsliga experter ska kunna skapa sig en helhetsbild över den pågående förföljelsen av bikers.

Funktion och Syfte

Genom att synliggöra alla ärenden, pågående såväl som avslutade, träder en större bild fram för läsaren om vad som egentligen händer bikers än om vi bara skriver artiklar kring vart och ett ärende utan att samla informationen på en och samma plats. Ett och ett fall kan bortförklaras men när det framgår att det är frågan om systematiska brott mot mänskliga rättigheter förövade mot bikers så blir det betydligt svårare att bortse ifrån.

Vi bedömer att sidan kommer att vara ett viktigt verktyg och arbeta väl för i kampen för att återställa våra medborgerliga fri- och rättigheter!

Vad innehåller sidan?

På sidan publiceras JK-beslut med diarienummer och beslutsdatum för att möjliggöra uppföljning.
– Vad ärendet har innefattat för övergreppstyper
– Vad beslutet har fastslagit
– Ärendestatus för oavslutade ärenden

Sidan  innehåller också länkar till konventionstexter och andra viktiga rättsliga instrument kring Mänskliga Rättigheter samt länkar till viktiga instanser, dokument m.m. De sista sidorna är inte färdigutbyggda ännu.

Länk till sidan: https://payback.name/manskliga-rattigheter/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin