• Angående Fjordgrens och Buhlins uttalanden i samband med informationsmöte i Lysekil, 2012-09-05 – Del 4/4 om Granit MC

  Bikerkulturen har länge utgjort var mans spottkopp. Detta inte minst genom Lasse Wierups försorg att sprida sina verk innehållande en såväl osann som förvrängd bild av bikers och bikerklubbar. Vi vill dock inte ge denna lille man med sitt stora bekräftelsebehov ännu mer uppmärksamhet varför vi inte heller ämna driva process mot han och hans […]
 • Om Lysekilkrogarnas västförbud – Del 3/4 om Granit MC

  Det har kommit till vår kännedom att Lysekils krogar tillämpar Västförbud utefter Västra Götalands Polismyndighets riktlinjer 2009-12-21, AL 105-296/09. I dessa riktlinjer anförs att mc-västar kan betraktas såsom förargelseväckande beteende i det att andra gäster kan ta anstöt och/eller bli rädda. I riktlinjerna anförs vidare att Polislagen 13 är tillämplig varvid västbärande personerna kan avvisas
 • Om olaga intrång alternativt hemfridsbrott/ofredande hos Granit MC – Del 2/4

  Det har kommit till Payback Sveriges kännedom att såväl Polisen i Lysekil som reportrar och fotografer olovligen inträngt och befunnit sig på Granit MC:s privata fastighet. Ett exempel på detta är det kort taget av Gabriel Berndtsson som publicerades i Lysekilsposten torsdagen den 6 september i samband med artikeln: ”Det här är inga gäng – […]
 • Om Granit MC:s Frontpatchstatus! Del 1/4

  Under denna vecka kommer Payback Sverige att lägga upp fyra olika inlägg som svar på den kampanj som drivits mot Granit MC i första hand av Olle Fjordgren (M) och polischef Anders Buhlin i Sveriges Radio, Lysekilsposten samt via ett informationsmöte: Granit MC är en helt vanlig frontpatchklubb. Ingenting mer och heller ingenting annat. Klubben består av 6 […]
 • Artikel om Payback Sveriges JO-anmälan av polisens västförbudsmöte!

  Payback Sverige skrev i förra veckan om en inskickad JO-anmälan avseende det faktum att polisen kallade till möte på polishuset med krogägare med serveringstillstånd samt ordningsvakter i avsikt att fastställa riktlinjer för ett västförbud. Anmälan avsåg Polischef Anders Buhlin, Polisen i Lysekil samt Västra Götalands polismyndighet. Payback Sverige tar i anmälan bland annat upp det […]