• Hemsida
  • >
  • polisens demoniseringskampanj gentemot bikerkulturen
  • Om medialt demoniserande säkerhetskontroller!

    http://www.youtube.com/watch?v=Ly7AnQkQ2Ik Vi fortsätter att ösa ur vår mycket omfattande artikelskatt genom att reprisera en mycket aktuell artikel rörande säkerhetskontroller. På senaste tiden har polisen fört ett omfattande medialt skådespel igenom iscensättande av en mycket omfattande bevakning medelst stora styrkor utanför rättegångssalar samt genom säkerhetskontroller inuti domstolsbyggnaderna av samtliga åhörare. Låt er dock inte luras. Säkerhetskontrollerna […]
  • I Historiens backspegel – Del 2: Om demoniserande säkerhetskontroller!

    Polisen har speciellt under de senaste två åren infört rigorösa säkerhetskontroller runt varje rättsförhandling med någon form av mc-anknytning. Alla åhörare tvingas att genomgå metallbågar och visitationer om de önskar närvara vid rättegångarna. Polisen har motiverat åtgärden med den förhöjda hotbilden i samband med rättegångarna utan att närmare kunna specificera vad dessa hotbilder skulle bestå […]