• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Frågor och svar rörande möjligheten att införa ett tyskt ryggmärkesförbud i Sverige!

Frågor och svar rörande möjligheten att införa ett tyskt ryggmärkesförbud i Sverige!

 

 

Bakgrund

Payback Sverige har överösts med frågor sedan vi skrivit om att Tyskland infört förbud mot ryggmärken såväl som alla former av accessoarer om ett liknande förbud kan införas i Sverige. Vi har därför tänkt förklara hur Sverige skiljer sig från Tyskland när det gäller ett sådant förbud.

Rättsutslagen från västförbudsdomarna ger Sverige en fördel!

Tack vare att Payback Sverige under åren segrande drev de kommunala västförbuden genom hela rättskedjan i 3 olika ärenden och i 8 olika rättsinstanser har Sverige ett mycket bättre rättsläge från början än Tyskland.

Vi har åtta olika domslut varav två i högsta rättsinstans på att ryggmärken är skyddade enligt yttrandefriheten i grundlagen. Därutöver finns ett äldre prejudicerande rättsfall från Högsta Domstolen som också slår fast att alla former av emblem är skyddade enligt yttrandefriheten i grundlagen.

Slutligen fattade också riksdagen efter en motion och utefter att Payback Sverige insänt informationsmaterial till Konstitutionsutskottet över rättsläget ett beslut att avvisa ett västförbud då det stod i strid med yttrandefriheten.

Vad innebär det då rent konkret?

I och med att det finns domstolsutslag på att ryggmärken och kläder såväl som emblem är grundlagsskyddade,  utefter att de faller under yttrandefriheten, så är läget väsentligt mer tidsödande och komplicerat i Sverige för de som vill införa ett ryggmärkesförbud i Sverige.

Hur menar du då?

Jo, det innebär att det inte går att bara fatta ett riksdagsbeslut om sådant förbud i Sverige. Grundlagen gäller över vanlig lag och grundlagen skyddar emblemen!

Men du kan ju ändra grundlagen då?

Ja, visst kan man det. Men för att ändra grundlagen så fodras det två olika riksdagsbeslut med val emellan och val sker bara vart fjärde år. Så det ger en viss respit att mobilisera motstånd mot ett sådant förbud.

I värsta fall: Finns det något sätt att bemöta ett sådant förbud som Tysklands rent juridiskt?

Svar: Ja! Skulle Sverige likväl införa ett förbud som i Tyskland så kan man ta första bästa fall när någon åker dit för att ha överträtt förbudet, genom att bära exempelvis väst fast det är förbjudet, och i domstolen få en direkt prövning av den svenska lagens förenlighet med Europakonventionens rättigheter och det skydd som faktiskt även Europa-konventionen erbjuder för yttrandefriheten, och därmed exempelvis ryggmärken. Europakonventionen är ju också en del av Sveriges lagstiftning som Sverige åtagit sig att följa.

Fler möjligheter

Denna artikel utgör inte en fullkomlig rättsredogörelse utan en enkel beskrivning av rättsläget och med vilka enkla metoder ett eventuellt förbud kan motverkas. Det finns vidare stämningsmöjlighet av staten eller exempelvis möjligheten att begära ett förhandsbesked vid rättsprocess om lagens förenlighet med den europeiska unionsrätten med det är mer komplicerat och därför tar vi det när de enkla möjligheterna är uttömda.

Relaterad artikel:

Förbud i Tyskland mot alla former av märken och accessoarer relaterade till klubb eller support! Gäller även besökare, resenärer m.fl. i Tyskland!

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin