• Allt om ansökan och Polismyndighetens beslut om Luelå-Kalasets tillstånd!

  Här nedan följer Luleå Expos ansökan om tillstånd för allmän sammankomst som jag begärt ut och fått översänt idag. Av ansökan framgår att Luleå Expo inte har anmält västförbudet i ansökan varför Polismyndighetens beslut inte heller innefattar det så kallade klädförbudet på Luleå-Kalaset. Ett faktum som gör att det i själva verket inte finns ett konkret […]
 • Fakta om rättsläget kring Luleå-Kalasets västförbud

  Payback Sverige överklagade med hjälp av en erforderlig kommunmedborgare Luleå-Kalasets västförbud. I två olika domar i Förvaltningsrätten underkändes såväl inhibitionsbegäran som själva överklagan av festivalens klädförbud.
 • Om Paybacks överklagan i radiointervju samt i tidningar!

  Payback Sveriges överklagande av Luleå Expos och Polismyndigheten i Norrbottens beslutade kläd- och västförbud i samband med kommande helgs Luleå-Kalas gav utrymme i såväl i form av en radiointervju som i tidningar. Och, ett nytt faktum i samband med klädförbudet avslöjades också: “Förbudet gäller under den tid då festivalerna tar inträde. Under den fria delen […]
 • Överklagan och Begäran om inhibition inlämnad avseende Luleå-Kalasets klädförbud!

  Klädförbud föremål för prövning på nästa veckas styrelsemöte på Luleå Expo Idag inkom svar från Luleå Expos vd Margit Eklund. Hon tackar för informationen kring rättsläget rörande väst- och klädförbud i allmänhet och meddelar även att hon översänt informationen till bolagets styrelseordförande. Luleå Expo har ett styrelsemöte nästa vecka där klädförbudet kommer att tas upp. […]
 • Information: Payback Sverige har kontaktat festarrangören Luleå Expo!

  Payback Sverige har kontaktat Luleå Expos ordförande Margit Eklund och informerat om rättsläget kring västförbuden och gett möjlighet för arrnagörerna att på frivillig väg stoppa väst- och klädförbuden på Norrbottens-arrangemangen. Nästa steg är rättsliga åtgärder vilka steg är genomtänkta och färdiga att sätta i aktion.