Motion 1 av intresse under riksdagsåret 2013/14

 Unite&Fight

Bakgrund

Två motioner som lagts under motionstiden är av intresse för bikerkulturen då de avser så kallad organiserad brottslighet vilket politiker, media och polis felaktigt kategoriserar mc-klubar under. Utan bevis, utan anledning och framförallt på grund av olika egenintressen vilka vi inte ska utveckla här då dessa två artiklar ska spegla motionerna i sig.

Billy Gustafsson (S) lade förra motionsperioden fram ett förslag att förbjuda bland annat mc-klubbar vilket föranledde en tv-debatt i Kalla Fakta med Payback Sverige som en part och senare en utredning vars resultat ska presenteras under mars 2014 om förbud mot medlemskap, finansiering m.m.

Billy Gustafssons (S) motionstext

Motion 2013/14:Ju236
Organiserad brottslighet
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om organiserad brottslighet och kriminella gäng.

Motivering

Regelverk har skärpts och de rättsvårdande myndigheterna har förstärkt sina insatser mot den organiserade brottsligheten. Men det har uppenbarligen inte varit tillräckligt.

Det har framgått på senare tid, inte minst i mitt eget län, Östergötland. Norrköping och Linköping har drabbats av de kriminella gängens strider och framfart i övrigt. En del kriminella uppträder helt öppet, de markerar sin närvaro med både klädsel och skyltar. De utmanar och provocerar både allmänhet och polis och andra rättsvårdande myndigheter. Inte minst därför måste de bekämpas kraftfullt.

Åtgärder har vidtagits men mer måste göras. Det går, det visar bland annat erfarenheter från andra länder. Bland de hårdaste lagarna finns i Kanada, där man vad jag förstår har förbjudit vissa typer av kriminella gäng. I vårt grannland Danmark inleddes för några år sedan operation ”Al Capone”. Syftet var att mobilisera samhällets alla resurser för att göra tillvaron så svår som möjligt för framför allt mc-gängen. Erfarenheterna är så här långt positiva.

Människors tilltro till rättssamhället kräver ytterligare insatser mot den organiserade brottsligheten.

Det är önskvärt med en bred parlamentarisk samsyn om åtgärderna mot den organiserade brottsligheten.

Mot denna bakgrund är det angeläget med ett starkt åtgärdsprogram mot denna brottslighet med en bred förankring i riksdagen samtidigt som möjligheten till förbud av kriminella gäng prövas.

Länk till motionen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Organiserad-brottslighet_H102Ju236/?text=true

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin