Rapport från Payback Resistance Run 2013!

run1 foljebil

run2 run3

run4 run5

run6

OBS! Klicka på bilderna så får ni upp en större version.

Vädret spelade spratt

Vädret och för många andra kolliderande arrangemang halverade antalet rundeltagare jämfört med 2012. Solen sken i Törunda men på olika avgångsplatser regnade det eller direkt hällregnade av astronomiksa mått vilket tillsammans med det faktum att väderutsikterna för Västerås under hela veckan förut talat om relativt massivt regn under runet.

Runet avlöpte dock under väldigt fina väderförhållanden mestadels värmande sol och totalt uppehåll så de som väl tagit sig till runet kunde njuta av ett mycket gott hojåkarväder! En nyhet för året var följebilen med stora banderoller som klargjorde för alla de tusentals åskådarna som kantade körsträckan vad det var för run och gorde utmärkt reklam för Paybacks organisation. Att så många mycket intresserat följde och observerade runet kan förstås tillskrivas det faktum att Mälaren Runt går samtidigt vilket lockat man ur huse. Dock konstaterade vi att det massiva mullret från tunga hojar med dominans av Harleymotorcyklar fick alla att vända intresset och kameror mot Payback-runet under tiden hojarna passerade förbi!

Föredömligt polisuppträdande

Polisen följde detta året upp den föredömliga polisinsatsen vid Payback Western Run med ännu en berömvärd insats. Från att under 2012 legat parkerade i omgivande sädesfält och genomfört en olaglig kontroll av fordon och förare så syntes polisbilar bara vid två tillfällen under hela helgen i år och utgjordes då av två fordon som i sedvanlig hastighet trafikerade vägarna runt klubbhusområdet. Det vill säga de kan till och med ha haft andra ärenden och anledningar än Payback-runet att passera. Mycket bra och beröm till polisen!

Deltagandet – Stort Tack till alla som deltog och bidrog!

Var inte deltagandet lika stort under 2013 var antalet klubbar som deltog likväl relativt stort. Flera klubar deltog med mindre antal representanter, tre olika internationella klubbar deltog, klubbar som var förhindrade körde inom och erlade startavgift för hela klubben under beklagande att de fått förhinder samt representanter för klubbar från delar av landet som förhindrades av regnet gav i uppdrag åt närvarande från andra delar av landet att betala deras startavgifter. En stor andel enskilda bikers utan klubbtillhörighet var också närvarande och körde runet! Allt tillsammans visar på bredden av stödet för Payback Sveriges arbete och verksamhet!

All heder och stort tack från Payback Sverige till alla som deltog, eller på annat sätt bidrog, och trotsade de förutspådda väderprognoserna – klubbar såväl som enskilda!!

Det största tacket går till Warriors MC för ett perfekt arrangemang av Payback Resistance Run!

Vi vill avsluta rapporten med att utdela ett mycket stort TACK till Warriors MC för att de på ett helt fantastiskt sätt ställer upp och möjliggör arrangemanget Payback Resistance RUN! Allting bara flyter på! Inget felas och inget felar!

Bygger fest- och samlingsområde, ordnar med mat och dryck, campingplats, efterfest med liveuppträdande och planerar rutt och verkställer runet! De gör ett arbete vi inte kan tacka nog för eller i ord ens uttrycka! Det ligger ett oerhört och fantastiskt ideellt arbete bakom arrangemanget som inte kan uppskattas för mycket. Stort tack från Payback Sverige till Warriors MC – permanent arrangör av Paybacks nationella run!

Nytt koncept och datum för Payback Resistance Run 2014!

Under 2014 drar vi alla lärdom av det lägre deltagandet 2014 och flyttar arrangemangsdatumet så det inte kolliderar med de stora arrangemang som avhålls under augusti. Nytt datum blir lördagen den 5 juli. Å platsen är självklart fortfarande hos Warriors MC.

5 juli är ett datum då flertalet har semester, inga andra stora mc-evenemang avhålls och Power Meet avhålls i Västerås vilket gör att många journalister och åskådare är på plats.

Det kommer också ett tilläggsarrangemang utefter ett för Sverige helt nytt koncept vilket kommer att presenteras senare. Väl mött och anteckna och planera in datumet samt även den 4 juli!!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin