Möller vinner en ny delseger i Kammarrätten

Möller vinner en ny delseger i Kammarrätten

Thomas Möller har i tre olika domar antingen vunnit totalt eller flyttat fram positionerna för att framöver kunna avgöra matchen till sin fördel. Igår kom Kammarrättens dom avseende det mål Skatteverket drivit mot Möller.

Kammarrätten bifaller ytterligare en del i överklagandet och beslutar att: inkomst av näringsverksamhet för taxeringsåret 2005 ska sättas ned med 1,5miljoner kronor samt påfört skattetillägg i motsvarande utsträckning. Därmed underkänner Kammarrätten skatteverkets beslut att höja inkomst av näringsverksamhet för taxeringsåret 2005 samt att Skatteverkets beslutade skattetillägg ska undanröjas!

Skatteverkets underlag

Skatteverket har baserat målet på att Möller ska ha bedrivit näringsverksamhet i Sydafrika men har inte kunnat framlägga eller precisera var och när så skulle skett. Skatteverket har inte ens inför sittande rätt, vare sig i Förvaltningsrätten eller i Kammarrätten, kunnat eller ens bemödat sig om att framlägga kontoutdrag från de bankkonton de grundar sina påståenden utefter.

Thomas Möller har anfört att han agerat som bulvan och att pengarna inte tillhört honom utan bara slussats genom hans konton för återbetalning till den andra personens fodringsägare vilket självklart inte kan anses utgöra näringsverksamhet. Möllers konton är inte heller de enda konton som använts av denna person vilket verifieras dels personens egen vittesutsaga men även igenom telefonavlyssning i ett mål rörande en annan bulvan. I det målet undanröjdes också sköntaxeringen av Förvaltningsrätten på grundval av att uppgifterna i telefonavlyssningen visade att det verkligen var frågan om ett sådant bulvanförhållande.

Kammarrätten slår också fast att ”Det finns i sig ingen anledning att ifrågasätta att han i stor utsträckning använt sig av bulvaner eller att T.M varit en av dessa bulvaner”. Samtidigt uttalar dock Kammarrätten, i direkt strid med föregående uttalande, att ”Något krav på att det anges när och var en viss näringsverksamhet bedrivs finns inte” samt att detta faktum inte ”står i strid med bestämmelser i europakonventionen om mänskliga rättigheter”.

Europakonventionen, artikel 6

Låt oss då titta på Europakonventionen artikel 6. Den artikel som försvaret anför att Skatteverket kränkt Möllers rättigheter utefter.

6:1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.

6:3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:
a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,

Sjätte artikeln innehåller således två krav. Alla medborgare i EU-staterna har rätt att kräva:
1. En oavhängig och opartisk rättegång
2. Att i detalj få reda på grunden för anklagelsen som riktas mot personen.

Skatteverket har som ovan fastslagits inte brytt sig om att inför vare sig den anklagade eller ens sittande rätt framlägga de så kallade bevisen som föreligger mot Möller. Försvaret har själva fått plocka fram underlag och presentera inför rätten. Således föreligger här ett brott mot artikel 6.3 i Europakonventionen!

Vad avser den oavhängiga och opartiska delen av rättegången får vi gå tillbaka till en skrivelse av Payback i ärendet av den 30 augusti 2010. I artikeln skriver jag att Försäkringskassan inte kommer att verkställa eller följa Förvaltningsrättens domslut då Michael Carlsson på Skatteverket fått ett förhandsbesked från Kammarrätten att Kammarrätten kommer att gå på Skattemyndighetens linje!! http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/moeller-doemd-foere-domslut-i-kammarraetten-460648

Således har i förväg, sex månader innan rättsförhandlingen äger rum och parterna haft möjlighet att framlägga sina bevis och fakta i sak inför rätten, Skatteverket redan erhållit ett förhandsbesked att Kammarrätten kommer att döma till Skatteverkets fördel!!! Och, för att så verkligen är fallet finns övertygande bevisning som kommer att framläggas och användas framöver.

En rättsförhandling som sex månader i förväg fattat ett beslut rörande dom och utslag är självklart inte ett exempel på en sådan oavhängig eller opartisk rättegång som Europakonventionen kräver. Därför är även detta ett solklart fall av brott mot Europakonventionen vilket ofrånkomligen kommer att leda till en fällande dom mot Svenska Staten och till förmån för Möller i en kommande Europadomstolsförhandling!

Länsrätten och Försäkringskassans tidigare domslut

Länsrätten, numer Förvaltningsrätten, avkunnade i oktober 2009 att Länsrätten undanröjde 450 000 kronor i  påförd inkomst av näringsverksamhet samt tillhörande skattetillägg.

I Augusti 2010 rev Förvaltningsrätten upp det beslut som Försäkringskassan fattade i april 2009 om att dra in Möllers sjukersättning samt att Möller skulle återbetala sammanlagt  2,1 miljoner kronor för uppburna försäkringsersättningar sedan 1997.

Förvaltningsrätten motiverade beslutet med: ”att ett omfattande medicinskt underlag legat till grund för de ersättningar Thomas Möller fått”. Förvaltningsrätten underkände även i sin helhet grunden, att låta Skatteverkets beslut att sköntaxera Thomas Möller på påståendet att Möller haft arbetsförmåga i strid med de medicinska underlagen, ligga tillgrund för ett beslut om återkallande av Möllers sjukersättning. Förvaltningsrätten konstaterar: ”Särskilt inte som det av Skatteverkets beslut varken framgår om, i vilken omfattning, eller på vilket sätt Thomas Möller arbetat under de aktuella perioderna”.

Här fastställer således Förvaltningsrätten att Skatteverket inte förmår lägga fram några som helst giltiga bevis för vare sig om, i vilken omfattning eller på vilket sätt Möller skulle arbetet under perioderna. Och, den meningen i sig är ju också nog för att både Skatteverket och Försäkringskassan borde lägga ner alla vidare processer mot Möller samt att hela fallet bevisligen bara är ett sätt att inför allmänheten förlöjliga en välkänd biker samt att medialt och rättsligt förfölja bikerrörelsen och en enskild biker utan rättslig grund!

Möllers kommentarer

Thomas Möller kommenterar fallet i dagens Sydsvenska Dagbladet. Han säger:”Det här är en komplott mot mig. Det känns uppgjort. Det ser man på att Försäkringskassan inte lade någon vikt vid den första domen, för man hade fått ett förhandsbesked om vad som skulle hända i kammarrätten”. Möller uttalar även: ”Det här är en komplott mot mig. Det känns uppgjort. Det ser man på att Försäkringskassan inte lade någon vikt vid den första domen, för man hade fått ett förhandsbesked om vad som skulle hända i Kammarrätten”.

Möller har även tidigare kommenterat rättsfallen, dels genom nedanstående länkade ”Öppna brev” och dels i samband med en artikel i Kristianstadbladet ifrån Augusti 2010: ”De har sagt att jag borde hävda att pengarna kom från brottslig verksamhet, för då kan de inte beskattas. Men så var det ju inte. Det är ingen som visat att jag har tjänat några pengar på brott.
– Jag har artros och förslitningsskador och har opererat ena axeln. Jag ska snart operera andra axeln och så höften och nacken – om nu någon läkare vågar hjälpa mig efter hetsjakten myndigheterna bedriver. Man utmålar mig som bidragsfuskare, det är inte rättvist”

Möller har också i en kommentar till Payback förtydligat: Nu har polis och myndigheter under 25 års tid förföljt mig och försökt stämpla mig som kriminell. Jag har två ynka domar på mig som är rent trams! Det är uteslutande frågan om förföljelse och trakasserier annars hade de ju för längesedan hittat någonting riktigt på mig.

Pia Bergman, en nyttig idiot!

Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket mot den organiserade brottsligheten, är dock positiv efter domen.– Vi är nöjda. Kammarrätten har i princip hållit med oss. Det är en seger för rättssamhället, säger hon.

Bergman, se bild ovan, förstår således inte innebörden av vare sig Europakonventionen eller av två domar i rad som gått emot Skatteverket och som täljt bort mer än hälften redan av Skatteverkets ursprungliga krav. Hon är enligt min personliga uppfattning ingenting annat än en nyttig idiot som låter sig utnyttjas av polisen för att skapa medel för en fortsatt framtida förföljelsekampanj mot bikerkulturen och alla dess företrädare. Men, vad får du själv ut av detta, Bergman är ju en sak du borde ta dig en ordentlig funderare på? Lite tid och plats i rampljuset någon enstaka gång men frukten skördar polisen och bara smulor faller på ditt bord. Är du en sådan som nöjer dig med smulor från Rikspolischefen Bengt Svenssons bord eller har du kanske en egen dold agenda såsom en framtida politisk karriär, måhända?

I Kammarrätten gjordes även ett utfall av solklart förtal mot Payback och mig själv som person i samband med att en artikel från Payback presenterades från försvarets sida som underlag. Påståenden framlades som inte har någon som helst sanningshalt och vilka också på ett enkelt sätt kommer att vederläggas inom en mycket snar framtid.

Länk till vidare info om Pia Bergman

Källor:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1402421/Thomas-Moller-i-fortsatt-skattestrid.html

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1240864/Forsakringskassan-vagrar-betala-HA-ledare.html

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1240864/Forsakringskassan-vagrar-betala-HA-ledare.html

Länk till samma artikel på Newsdesk

 Länkar till Paybacks tidigare artiklar i rättsfallen:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/moeller-doemd-foere-domslut-i-kammarraetten-460648

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foersaekringskassan-fortsaetter-foerfoelja-thomas-moeller-475543

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-media-och-allmaenhet-fraan-thomas-moeller-296138

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin