• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Krog, kommun och polis i samarbete kring olagligt väst- och personförbud i Boden!

Krog, kommun och polis i samarbete kring olagligt väst- och personförbud i Boden!

Nattklubben Lotus, polisen samt kommunens alkoholhanläggare i Boden har sedan september ett samarbete med avsikt att stoppa personer med koppling till så kallade kriminella nätverk. Uppgiften framgår ur en artikel i Kuriren idag. Fem personer från Hells Angels MC uppges ha nekats inträde varvid de självklart begärt att få ta del av avtalet ifråga. Då vakterna ifråga vägrade uppge namn och/eller tjänstenummer tog tv personer mycket föredömligt fram mobiltelefonerna och fotade och filmade varje enskild vakt. Såsom hela bikerkulturen bör göra framöver vid varje enskild kränkning av våra fri- och rättigheter.

Lasse Wierup kommenterar händelsen med att ”Han tror att motivet med besöket kan vara att ”testa” krögaren, som varit öppen med att personer i kriminella nätverk inte är välkomna. – Det stör dem naturligtvis. Särskilt på mindre orter där det finns färre nöjesställen”.

Vad vare sig reportrarna Johanna Hövenmark och Natalie Westlöf, Catrin Hedqvist – länsvakthavande befäl vid polisen eller Lasse Wierup reagerar på eller förhåller sig till är de faktum att ett västförbud och eller personförbud där kommun eller polis samverkar eller agerar för förbudet är olagligt. Riksdagen tog klar och tydlig ställning emot ett sådant förbud i våras och åtta olika domslu i frågan talar samma tydliga språk: Västförbud är förbjudet och inga myndigheter eller myndighetsutövande personer får verka för sådant förbud då all myndighetsverksamhet ska ske under lagarna, enligt Regeringsformen.

Artikeln är således ett fullödigt bevis på att vare sig journalister, Wierup, polis eller kommun är intresserade av upprätthållandet av ett rättssäkert samhälle och att myndigheter faktiskt arbetar utefter och respekterar lagen. Ett mycket allvarligt symptom i ett redan sjukt land som inte längre förmår upprätthålla medborgerliga rättigheter och friheter och som gått ifrån varje medborgares rätt till lika behandling inför lagen.

Nåväl, mycket mer kommer angående detta ärende framöver…

Om du vill fred, rusta för krig

Länk till artikeln:
http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6583924

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin