• Bikerskolan: Ansök om medgivande från Försäkringskassan för bibehållen sjukpenning före utlandsvistelse!

      Återbetalningsskyldighet för sjukpenning på grund av utlandsvistelse! Ett ärende som nyligen drevs av Payback Sverige sänder ut oroliga signaler. En person åkte utomlands under tiden han var sjukskriven. Personen hade inte i förväg begärt medgivande om sjukpenning vid utlandsvistelse. Resan fick som resultat att personen krävdes på ett mycket stort belopp av Försäkringskassan som menade att […]
  • Om det uppgjorda målet Skatteverket – Thomas Möller!

    Thomas Möller får inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen varför hovrättens dom kvarstår. Möllers advokat säger till medierna att fallet kommer att drivas vidare till Europadomstolen. Det är den rättsliga aspekten av saken. Men det finns två andra mycket märkliga faktorer kring fallet somPayback härmed vill kasta ljus över och som tyder på att ärendet inte fått vare sig […]
  • Möller vinner en ny delseger i Kammarrätten

    Möller vinner en ny delseger i Kammarrätten Thomas Möller har i tre olika domar antingen vunnit totalt eller flyttat fram positionerna för att framöver kunna avgöra matchen till sin fördel. Igår kom Kammarrättens dom avseende det mål Skatteverket drivit mot Möller. Kammarrätten bifaller ytterligare en del i överklagandet och beslutar att: inkomst av näringsverksamhet för […]