• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Information: Regeringen ger direktiv att utreda frågan om ett fristående organ som ska granska Polisen, Säpo och Kriminalvården!

Information: Regeringen ger direktiv att utreda frågan om ett fristående organ som ska granska Polisen, Säpo och Kriminalvården!

Efter alltmer ökad kritik och alltfler anmälningar speciellt emot Polisens verksamhet ger nu Regeringen tilläggsdirektiv att utreda behovet av en särskilt fristående organ som ska granska polisens, säpos samt kriminalvårdens verksamhet.

Polisorganisationskommittén får i uppdrag att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska Polisens, Säkerhetspolisens och Kriminalvårdens verksamhet.
 

Om kommittén kommer fram till att inrätta ett fristående organ, ska ett fullständigt förslag om organisation och verksamhet lämnas.

Frågor relaterade till Säkerhetspolisens organisation ska redovisas den 30 november 2012, frågan om fristående granskning av polisens verksamhet redovisas den 1 juli 2013 medan kommitténs förslag beträffande fristående granskning av Kriminalvården ska redovisas den 16 december 2013.

Pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/sb/d/15848/a/187166

Tiläggsdirektivet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/72/18/52bf8530.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin