• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen förklarad vara en kriminell organisation enligt Rico samt om konsekvenserna av en nationell polismyndighet!

Polisen förklarad vara en kriminell organisation enligt Rico samt om konsekvenserna av en nationell polismyndighet!

Nationell polismyndighet

På sistone har Justitieminister Beatrice Ask återigen förordat en övergång till en enda nationell polismyndighet. Att en sådan nyordning sannolikt är på g talar det faktum att Ask under förra veckan besökte  Los Angeles och Chicagopolisen samt FBI.

Payback Sverige ställer sig positiva till inrättandet av en nationell polismyndighet på grund av det enkla faktum att det förenklar arbetet att ställa polismyndigheten till svars för olika övergrepp gentemot bikerkulturen. Ett beslut att en polisiär strategi eller åtgärd är olaglig blir då autmatiskt giltig över hela landet och för hela polismyndighetens verksamhet.

Konsekvensen av införandet av Rico-lagstiftning i kombination med en enda polismyndighet

Sverigedemokraterna har vidare lagt fram ett högst onyanserat förslag om införandet av en Rico-lagstiftning i Sverige. Härvid vill vi sprida information som tidigare förtigits i svensk media.

Direkt citat från sidan 158 i boken ”One Percenter” skriven av Dave Nichols: In june 1984, the Key West Police Department in Monroe County, Florida, was declared a ”criminal enterprise” under the Federal Rico statues after a lengthy U.S Departement of Justice investigation. Several high-ranking officers of the department, including Deputy Police Chief Raymond Cassar mayor were arrested on federal charges of running of running a protection racket for illegal cocaine smugglers. At the trial, a witness testified he routinely delievered bags of cocaine to the deputy chief´s offce at City Hall.

Se: http://www.nytimes.com/1984/07/01/us/key-west-police-department-called-a-criminal-enterprise.html

http://web.archive.org/web/20070320075248/http://www.livableoldtown.com/from_wrecking_to_smuggling_to_de.htm

Konsekvensen och kombinationen av ett införande av en Rico-lagstiftning i Sverige samt en enda nationell polismyndighet skulle i förlängningen kunna innebära att en nationell polismyndighet, exempelvis utefter olaga drivande av informatörsverksamhet såsom tidigare gjorts i Sverige, skulle kunna förbjuda att verka och Sverige stå utan en brottsbekämpande myndighet!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin