Outbreak MC – Ett bikerpolitiskt föredöme!

Outbreak MC

Ett förhållandevis stort antal bikerklubbar länkar via sina hemsidor till Payback vilket jag härmed tackar för! En klubb utmärker sig speciellt när det kommer till att länka och på sin egen hemsida föra en bikerpolitisk kamp, nämligen Outbreak MC.   

Låt hemsidan bli ett kampforum

De har tagot den bikerpolitiska kampen till en helt ny nivå genom att direkt på själva hemsidan direkt bemöta alla anklagelser som riktats emot dem. Och, det är så alla klubbar borde göra. Ta kampen direkt på er hemmaplan. För när dåliga skrivierier drabbar en klubb så kommer också tidningsläsare med flera att söka upp klubbsidan för att se vad där står och finns. Och, då har också  klubben möjlighet att direkt ge sin version av olika påståenden och händelser.

Payback – En bikerpolitisk kunskapsbas

Ett andra verktyg i den bikerpolitiska kampen är att länka till Payback som idag kan sägas vara den största kunskapsbasen kring bikerkulturen som ger vår syn på olika företeelser  inom bikerkulturen.

Payback har nu även fått en professionell inramning för att kunna ge ett seriöst och vederhäftigt intryck gentemot allmänhet och media. Så, låt oss hjälpa varandra i kampen för kulturens upprättelse. Länka till Payback och hjälp till att sprida informationen om Paybacks arbete och artiklar till media och allmänhet.

Länk: 
http://www.outbreakmc.se/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin