• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sveriges informationsskrivelse en del av Konstitutionsutskottets beredningsmaterial!

Payback Sveriges informationsskrivelse en del av Konstitutionsutskottets beredningsmaterial!

Konstitutionsutskottet höll ett första beredningssammanträde kring bland annat västförbudsmotionen den 21 februari.

Sammanträdesprotokollet har nu offentliggjorts och som ni kan ta del av under punkt 5 i protokollet  informerades samtliga ledamöter under beredningen om Payback Sveriges skrivelse och innehåll rörande västförbudsmotionen.  Att diarienumret avser just Paybacks skrivelse framgår ur nedanstående mejlsvar från Konstitutionsutskottet där de bekräftar att diarienumret avser just Payback Sveriges informationsskrivelse.

Länk till Konstitutionsutskottets sammanträdesprotokoll:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Ovriga/Protokoll—utskottssammantrad_GZA12A5799/

Mejl från Konstitutionsutskottet

Payback Sveriges informationsdokument till Konstitutionsutskottet

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin