• Högsta Domstolen i Holland slår fast att kommunernas västförbud är olagligt!

    Högsta Domstolen i Holland fastslog att kommunernas västförbud är olagligt! Högsta Domstolen i Nederländerna har slagit fast att det västförbud, colorban, som 200 olika kommuner upprätthåller mot förbjudna mc-klubbar är lagstridigt och skall upphöra! Förbudet strider direkt mot Yttrandefriheten! Det specifika fallet som överklagats ända upp till Högsta Domstolen föranleddes av att en medlem i […]