• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Högre SD-ordförande och nämndeman pratar om bikers och klubbar som ”kriminella avarter”!

Högre SD-ordförande och nämndeman pratar om bikers och klubbar som ”kriminella avarter”!

Bakgrund

En medlem i Payback skickade över en intressant konversation han hade haft med en förtroendevald SD-representant rörande västförbud på SD:s Sommarfestival. Då ordföranden i SD Jönköping samt tillika ordförande i SD Motor samt nämndeman framfört åsikter som vi inte kunde låta bli att ifrågasätt fortsatte vi mejlkonver-sationen enligt nedan. Efter konversationen utvecklar vi därefter våra synpunkter kring svaren.

Lipponens svar till Paybackmedlem

Jag har själv åkt med ryggväst ett antal år, och är medlem i flera mc-klubbar med olika inriktning. Det är en liten del klubbar som är kopplade till kriminalitet, men det är tyvärr dom som uppmärksammas negativt, och media är inte sena med att skrämma vanligt folk… Istället för att ”sortera vid grinden” och ställa till olägenheter (om det är sommarfestivalen du tänker på), så var det helt enkelt lättare att uppmana alla att ej bära ryggmärken som kan uppfattas negativt, oavsett om de står för en kristen klubb eller något annat.

Jag är dessutom övertygad om att polisen vet vilka som är kriminella och inte, jag sitter själv och arbetar i domstol som nämndeman och vet hur den sidan arbetar också. Vi vill som parti inte bli sammankopplade med kriminella avarter, och därför måste vi se till att uppfattas på rätt sätt av den stora allmänheten. Välkommen att höra av dig igen.

Jan-Ove Lipponen Ordförande SD Jönköping Ordförande SD Motor 

Paybacks inledande frågor till Jan Ove Lipponen, SD

Mitt namn är Peter Schjerva och jag är generalsekreterare för Payback Sverige, riksorganisationen för bikers rättigheter.

Jag har fått ta del av ett svar du skickat till en av våra medlemmar och vill därför ställa förtydligande frågor till dig.

Först en personlig fråga kring ett uttalande som jag utefter bikerkulturens regler väldigt märkligt.

Du skriver att du själv åkt ryggväst ett antal år och är medlem i flera mc-klubbar med olika inriktning? Vilka klubbar avser du då? Hur kan du vara medlem i mer än en mc-klubb samtidigt?

Du skriver om ” en liten del klubbar som är kopplade till kriminalitet”. Vilka klubbar menar du exakt är ”kopplade till kriminalitet”?

Anser du att det räcker med kopplingar som bevis för att sätta förbud mot västar överhuvudtaget vid er Sommarfestival?

Var det inte så att ni inte bara uppmanade bikers att inte bära såväl väst som klubbtröjor utan också direkt vägrade dem tillåtelse att gå in på området?

Du skriver vidare: Vi vill som parti inte bli sammankopplade med kriminella avarter, och därför måste vi se till att uppfattas på rätt sätt av den stora allmänheten. På vilka grunder anser ni att specifika mc-klubbar är kriminella organisationer?

Lipponens första svar på Paybacks frågor

Hej Peter, och tack för dina frågor.

Jag väljer att inflika mina svar blockvis ihop med dina frågor,  för en större tydlighet. Återkom gärna med synpunkter så att inga oklarheter finns oss emellan. Observera att jag inte svarar för hela SD, utan
så som jag ser på det hela. Riksorganisationen kan säkert förtydliga en del gällande vår policy vid möten och annat.

Mitt namn är Peter Schjerva och jag är generalsekreterare för Payback Sverige, riksorganisationen för bikers rättigheter. Jag har fått ta del av ett svar du skickat till en av våra medlemmar och vill därför ställa förtydligande frågor till dig.

Först en personlig fråga kring ett uttalande som jag utefter bikerkulturens regler väldigt märkligt.

Delsvar: ”Bikerkulturens regler” är ett internt regelverk som saknar betydelse för det stora flertalet medborgare. Om utövandet av dessa regler på något sätt strider mot svensk lag så är det inte ok.

Jag ser på er PAYBACK-sida att ni eftersträvar att skydda bikers och bikersklubbar och ställer upp med juridisk hjälp. Det ser jag som lovvärt då säkerligen förutfattade meningar kan ha inverkan på hur somliga poliser och delar av rättsväsendet ser på bikers. Sedan hoppas jag att ni även bedriver upplysning om lagar och regler tillmedlemmarna, så att ingen ”av misstag” begår något som kan anses juridiskt tveksamt.

Du skriver att du själv åkt ryggväst ett antal år och är medlem i flera mc-klubbar med olika inriktning? Vilka klubbar avser du då? Hur kan du vara medlem i mer än en mc-klubb samtidigt?

Svar: Det är inte alls märkligt. Det märkliga är nog hur du kan ifrågasätta det hela. Om inte det är en toppstyrd totalitär klubb  vars styre tvingar medlemmarna att endast tillhöra den egna klubben, ”Du skall inga andra klubbar hava jämte vår”, och hotar med repressalier och dylikt. Det är både osmakligt och olagligt.

På 80-talet åkte jag med en mc-klubb som bar ryggmärken. Helt plötsligt dök det upp representanter från HA och krävde att vi skulle avlägsna vissa färger från våra ryggmärken, annars hotade dom med svåra konsekvenser. Detta var ett rent kriminellt utspel, och jag vet inte om det fortfarande är på det viset. Den klubben är numera nerlagd och medlemmarna har gått upp i andra klubbar eller slutat köra hoj.

Jag är personligen nu med i en lokal Harleyklubb, internationella HOGS, Laverdaklubben, Motorcykelhistoriska klubben, Husqvarna Motorcyklar, NMK och SMC. Samtliga klubbar har stadgar och regler, egna märken och
logotyper, representerar olika områden inom mc-världen, och har inga som helst problem att samexistera.
Klubbarna har olika inriktningar som väl kompletterar varandra, med allt från vanlig landsvägsåkning till trial, enduro, motocross, veteranrallyn och tävlingar.

Du skriver om ” en liten del klubbar som är kopplade till  kriminalitet”. Vilka klubbar menar du exakt är ”kopplade till kriminalitet”?

Svar: Utan att kunna räkna upp alla hangaround-klubbar, så är bevisligen många medlemmar i tex HA, Outlaws och Bandidos starkt kriminellt belastade, och flertal beslag av vapen, droger m.m har gjorts vid polisens razzior. Flera medlemmar i dessa gäng väntar på domar efter våldsbrott och vår fängelser har inte sällan gästats av dem. Därmed inte sagt att samtliga medlemmar är kriminella, men allmänhetens stämpel drabbar kollektivet av huvudorganisationer och hangarounds.

Anser du att det räcker med kopplingar som bevis för att sätta  förbud mot västar överhuvudtaget vid er Sommarfestival?

Var det inte så att ni inte bara uppmanade bikers att inte bära såväl väst som klubbtröjor utan också direkt vägrade dem tillåtelse att gå in på området?

Du skriver vidare: Vi vill som parti inte bli sammankopplade med kriminella avarter, och därför måste vi se till att uppfattas på rätt sätt av den stora allmänheten. På vilka grunder anser ni att specifika mc-klubbar är kriminella organisationer?

Ett samlat svar på de ovanstående frågorna: Du är insatt i hur mc-klubbar fungerar och vet att inte alla medlemmar är våldsverkare och banditer, vi har tex Blue Knights som består av poliser. Den stora allmänheten vet vanligen bara vad som skrivs på löpsedlar, i artiklar och vad som ses på nyheterna i TV. Det som presenteras är inte mc-
turen med Bikers Church som avslutas med kaffe i församlingshemmet, utan det är vanligen stora rubriker med mord, vapenrazzior, droghandel och beskyddarverksamhet. Detta skrämmer vanliga Svenssons, där flertalet av
våra väljare finns.

Se:
https://www.expressen.se/nyheter/krim/bandidos-och-hells-angels-
blodiga-mord/
Se:
https://www.expressen.se/gt/bandidos-man-utpressade-foretagare-pa-
storbelopp/
Se:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6rG9R/hells-angels-har-
begatt-2-800-brott
[1]

Det finns oräkneliga fler exempel historiskt….

Jag är inte inblandad i hur Sommarfestivalen hanterades, men meningen var troligtvis att inte skrämma bort ett stort antal besökare som har en rädsla för allt som kan relateras till ”ryggmärkes-klubbar”, hur oharmliga dom än är. Därmed även undvika pressens sensationsartiklar som säkerligen skulle gottat sig i att antyda kopplingar mellan SD och ovan nämnda klubbar. Deltagande i Sommarfestivalen och andra sammankomster inom SD är för övrigt inte en självskriven rättighet till alla människor, utan man har att förhålla sig till de anvisningar som
anges om man vill delta.

Själv körde jag min HD dit i kortegen, utan ryggmärke, och hade
jättetrevligt.

Med vänlig hälsning
Jan-Ove Lipponen
Ordförande SD Motor
Ordförande SD Jönköping
Nämndeman i Jönköpings Tingsrätt

Paybacks förtydligande frågor till Lipponen

Hej!

Tack för svar på frågorna!

Vi har skickat flera förfrågningar kring västförbudet på Sommarfestivalen såväl som i kortegen till SD centralt vars enda svar varit att kortegereglerna måste vi fråga SD Bikers om som är fristående. Inga som helst frågor kring festivalen vilket brukar vara fallet med såväl SD som de flesta partier när det ställs frågor från bikerorganisationer. Payback skickade ut en Valenkät till alla politiska partier och trots upprepade påminnelserna besvarade endast Centerpartiet och Miljöpartiet enkäten. Se: https://payback.name/redovisning-av-payback-sveriges-valenkat/

Självklart svarar du för SD som parti då du är officiell företrädare för partiet såsom varande: Ledamot i kommunfullmäktige, Kultur & Fritidsnämnden och Huskvarna kommundelsråd. https://jonkoping.sd.se/jan-ovelipponen/  Du är en officiell person samt företrädare för SD och har själv undertecknat ditt mejl till annan person med Ordförande SD Motor och Ordförande SD Jönköping

SD räknar sig alltid som särbehandlade, missförstådda och förföljda oriktigt eller riktigt är inte vår sak att uttala sig kring då vi är en opolitisk organisation som bara ställer partier mot väggen när de särbehandlar just bikers. Det är dock märkligt att du som representant för ett parti som känner sig särbehandlade på grund av fördomar och liknande mot partiet själv också uppvisar exakt samma beteende gentemot bikers och bikerkulturens regler m.m. Du har många icke faktabaserade åsikter kring bikers utan att äga kunskap överhuvudtaget om hur bikers fungerar. Djupa fördomar klart inspirerade av Polisens rapporter som även de är helt utan fakta och källhänvisningar samt står i direkt strid med den oberoende fakta- och forskning som föreligger kring bikers och bikerklubbar.

Jag har följande uppföljande synpunkter, frågor och eller information i olika delar samt en ny fråga till dig.

1. Du skriver följande på min fråga kring ditt medlemskap i flera mc-klubbar: ”Det är inte alls märkligt. Det märkliga är nog hur du kan ifrågasätta det hela. Om inte det är en toppstyrd totalitär klubb vars styre tvingar medlemmarna att endast tillhöra den egna klubben, ”Du skall inga andra klubbar hava jämte vår”, och hotar med repressalier och dylikt. Det är både osmakligt och olagligt”.

Och fortsätter: ”Jag är personligen nu med i en lokal Harleyklubb, internationella HOGS, Laverdaklubben, Motorcykelhistoriska klubben, Husqvarna Motorcyklar, NMK
och SMC”

När du skriver att du är medlem i flera mc-klubbar är det ett synnerligen märkligt uttalande för riktiga bikers. Sverige har över 250 ryggmärkesklubbar inom Sverigemodelen samt kanske ett 100-tal oberoende därutöver. Det du hänvisar till är ju inga ”mc-klubbar utan mc-organisationer av olika slag.

Såsom förutom varande representant för partiet är du även med i SD Bikers. Använder man sig av begreppet bikers så har man också definierat sig som biker och därmed verkande inom bikerkulturen varför man självklart också då ska verka utefter bikerkulturens regler. Bikerkulturens regelverk innehåller regler för hur man etablerar klubbar och om prövotider samt elementära regler kring uppförande och moral. Att du bara tänker tanken reglerna strider mot svensk lag är upprörande och visar på klara fördomar gentemot bikers.

Ingen av dessa du beskriver som mc-klubbar är klubbar. Så du är inte medlem i flera mc-klubbar. Du är medlem i olika mc-föreningar eller mc-organisationer. Självklart kan vem som vara medlem i hur många sådana typer av föreningar som helst utan att det är märkligt. Det är din bristande insikt i vad som utgör en mc-klubb och inte intresseföreningar som är märklig.

Du uppvisar också häpnadsväckande fördomar och okunskap kring bikerkulturen när du vecklar in dig i prat om ”totalitära klubbar vars styre tvingar medlemmar att endast tillhöra den egna klubben och hotar med repressalier och dylikt”????

Du visar även här att du har noll koll på bikerkulturen. Ingen riktig biker skulle någonsin drömma om att vara medlem i mer än en mc-klubb och ingen mc-klubb skulle ta emot en aspirant som redan är medlem i en mc-klubb. Så ditt snack om toppstyrning, tvång och hot om repressalier har ingenting med verkligheten att göra och händer ej. Bikerkulturen fungerar helt enkelt inte så och det vet bikers men tydligen inte de som kallar sig SD Bikers utan att ha basala eller grundläggande kunskaper om bikers. Likväl använder de sig av ett begrepp de ej förstår innebörden uti. Ni borde döpa om föreningen till SD MC-förening istället för bikers är ni ej.

2. På min frågan ”Vilka klubbar menar du exakt är ”kopplade till kriminalitet”? Svarar du: ”Utan att kunna räkna upp alla hangaround-klubbar, så är bevisligen många medlemmar i tex HA, Outlaws och Bandidos starkt kriminellt belastade, och flertal beslag av vapen, droger m.m har gjorts vid polisens razzior. Flera medlemmar i dessa gäng väntar på domar efter våldsbrott och vår fängelser har inte sällan gästats av dem. Därmed inte sagt att samtliga medlemmar är kriminella, men allmänhetens
stämpel drabbar kollektivet av huvudorganisationer och hangarounds”.

Utefter ditt ovanstående resonemang så förbjuder ni klubbar att köra med märken i er kortege (SD Bikers) samt utverkar ett förbud mot alla ryggmärken och klubbtröjor på partiets Sommarfestival som då drabbar närmare alla bikerklubbar? Anser du det är fair?

3. SD har själva en hel del personer i partiet som är dömda för brott. Vilka klubbar menar du exakt är ”kopplade till kriminalitet”? Utefter ditt resonemang så är då också SD kopplade till kriminalitet och utgör i förlängningen kriminella organisationer. SD:s egna funktionärer och medlemmar borde även de då vara portade från Sommarfestivalen samt ej tillåtna att köra i kortegen med symboler för SD. Har du någon kommentar kring detta yttrande?

För övrigt vill vi påpeka att mc-klubbmedlemmarnas kriminalitet är klart överdriven då nästan hälften av brottsligheten består i trafikförseelser samt eget bruk av narkotika. Men huvudfrågan återstår: Du pratar om belastade medlemmar vilket även SD bevisligen har. På vilket vis menar du att enskilda medlemmars brottslighet har med klubbarna ifråga att göra? Är SD kriminella och ska utestängas från olika företeelser på grund av enskilda politiker inom partiets gärningar? Och ska inte SD:s politiker ligga till grund för repressalier mot partiet varför ska mc-klubbmedlemmarnas personliga gärningar ligga till grund för repressalier mot mc-klubbarna? Vad är skillnaden?

4. Emblem är skyddade av grundlagens yttrandefrihet liksom att det inom det offentliga är förbjudet att tillämpa västförbud då det strider mot grundlagen. Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf   Är ni medvetna om att västförbud är förbjudet att tillämpa inom det offentliga som Sverigedemokraterna verkar inom och att västförbud strider mot yttrandefriheten i grundlagen enligt två olika prejudicerande domar i Högsta Förvaltningsdomstolen? Är ni medvetna om att ni som parti därför brutit mot grundlagen?

5. SD har i flera år verkat för införandet av Diko-lagstiftning i såväl motioner som före valet på hemsidan samt på SD:s officiella facebookgrupp. Se. https://www.facebook.com/Sverigedemokraterna/posts/1345667858884789:0  och   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sarskilda-atgarder-mot-organiserad-brottslighet_H102Ju344

Räknar SD härunder motionen in de du tidigare räknade upp såsom sådana organisationer som ska förbjudas enligt Diko och vars medlemmar ska sättas i fängelse på grund av medlemskapet? Jag citerar: ”Utan att kunna räkna upp alla hangaround-klubbar, så är bevisligen många medlemmar i tex HA, Outlaws och Bandidos starkt kriminellt belastade”.

Med vänlig hälsning och med hopp om utförliga svar!

Peter Schjerva / Payback Sverige

Lipponens avslutande svar

Hej igen Peter,

Du kan be dina jurister förklara för dig hur det ligger till om du inte tycker att det stämmer.

Beteckningen ”Biker” är fritt för vem som helst att kalla sig eller tycka att man är. Det är ingen skyddad titel som läkare, psykolog och liknande.

Beteckningen ”Klubb” eller ”Förening” är i meningen ideell sammanslutning exakt samma sak. Vem som helst kan bilda en MC-Klubb/förening och kalla den precis vad som helst, och ha egna emblem/symboler/ryggmärken så länge det inte inkräktar på ett varumärkesskydd, mönsterskydd, patent, eller har en enligt lagens mening kränkande eller anstötlig beteckning.

Det är följaktligen fritt att avgöra hur saker och ting skall vara som ”Biker” i den av dig beskrivna ”Bikerkulturen”, men ingen annan behöver bry sig….

SD Bikers är en från partiet skild fristående sammanslutning, som enligt ovan får heta precis så, utan att någon annan ska kunna ta sig någon laglig rätt att ändra på det. Jag är heller inte någon officiell företrädare för den sammanslutningen, eller innehar något medlemskap bara för att jag deltagit i en kortege.

Den som intresserad av att delta på en privat arrangerad festival som har förhållningsregler, får hålla sig till dom, annars får man väl besöka en annan festival, eller hur?

Det vore sedan ytterligt besynnerligt om inte medlemmar i SD, som följer nämnda förhållningsregler, kan delta i en kortege eller komma in på sagda egna festival, eller hur?

Vad gäller DIKO-lagstiftning så syftar den till att ge Polisen bättre möjligheter att skydda medborgarna i vårt samhälle. Den som inte deltar i kriminell verksamhet har följaktligen allt att vinna på detta. Den som har bättre insikt i lagstiftningen och innehållet i våra förslag, är vår rättspolitiske talesperson Adam Marttinen i Sveriges Riksdag. Vänligen vänd dig till honom eller hans grupp om du vill ha det tydligare utrett.

För övrigt så skiljer sig SD inte i andel kriminella medlemmar nämnvärt från andra partier, det finns i samtliga. Det som skiljer är antagningsprocessen för aktiva, där vår gallring sedan flera år sker med utdrag ur belastningsregister m.m innan någon får bli offentlig företrädare. Det har inga av dom andra partierna vågat införa än.

Med vänlig hälsning
Jan-Ove Lipponen

Ordförande SD Jönköping

Ordförande SD Motor

Paybacks kommentarer kring en SD:s förtroendevalds svar

Lipponnen medger rakt ut att SD tillämpade väst- och tröjförbud vilket därmed är klarlagt! Lipponen säger också att de ville slippa olägenheter vid grinden med att sortera där varför de tillämpade ett generellt förbud istället för att förbjuda vissa klubbar…

Lipponen tar också direkt avstånd från vad han kallar kriminella avarter och räknar därefter upp ett stort antal klubbar igenom att ange en klubb samt alla hangarounds och supporterklubbar till dessa klubbar, som SD ej vill bli sammankopplade med…

Lipponen vet ej vad bikers står för och är helt okunnig om vad som utgör en mc-/bikerklubb och vad som utgör mc-relaterade intresseföreningar och förstår helt enkelt inte skillnaden.

Uppgifterna om HA och 80-talet stämmer ju inte då Hells Angels MC Sweden kom till Sverige 1993…

Lipponen förstår inte att skilja på enskilda medlemmars kriminalitet och den mc-klubb han tillhör. Enskildas gärningar är just enskilda gärningar och klubbens måste vara beslutade av klubben för att kunna belasta klubben. Lipponen förstår ej detta resonemang alls utan hävdar hela tiden enskildas kriminalitet för att kriminalisera klubben. Han vill dock ej besvara frågan om inte sak bör gälla Sverigedemokraterna då om enskildas brottslighet ska göra partiet kriminellt.

När det kommer till västförbud pratar han på politikervis runt frågan och menar att privata organisatörer har rätt att besluta om vilka regler som gäller vid arrangemang. Så är det dock ej. Ett politiskt parti tillhör det offentliga och oavsett så får man ej tillämpa bestämmelser som gång på gång fastslagits strida mot yttrandefriheten!

Nu har vi för avsikt att följa Lipponens rekommendation genom att rikta frågor till SD Centralt kring västförbud och DIKO-lagstiftning.

Mejlkonversationen

Vittnesmål från SD:s Sommarfestival om totalt väst- och tröjförbud

Förbud mot 1-% symboler under SD ”Bikers” kortege och totalt västförbud på SD:s Sommarfestival

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin