Info: Payback Sverige håller årsmöte den 23 mars hos Freja Freaks MC!

Annons.PDF  ffmc

På grund av den oerhört tragiska händelsen kring Vipers MC Norrköpings lokal så har vi tvingats ändrat årsmötets plats och tid.

Årsmötet kommer att äga rum den 23 mars kl 16.00 hos Freja Freaks MC WestGothia i Borås.

Adress: Norrby Långgata 5, Borås.

Mötet kommer att avhandla sedvanliga årsmötespunkter varefter medlemmarnas frågeställningar kommer att besvaras innan mötet avslutas.

Alla som inbetalt medlemsavgift för 2013, enskilda personer såväl som klubbar, hälsas hjärtligt välkomna!

Freja Freaks avhåller på kvällen sin Vårfest med start kl 20.00.

Vi beklagar alla olägenheter det tvingande bytet av mötestid och plats kan ha orsakat de medlemmar som tänkte bevista årsmötet den 30 mars hos Vipers MC i Norrköping! Men det beror på omständigheter över vilka vi inte kan råda.

Vi tackar alla som erbjudit årsmöteslokal, alla som varit behälpliga för att snabbt lösa mötesproblematiken samt Freja Freaks MC som åtagit sig uppgiften att hålla årsmötet! Stort tack till alla!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin