Hells Angels MC tar strid för bikers rättigheter i två viktiga fall!

Stämmer Isländska staten, inrikesministern samt Islands Polischef

Hells Angels MC Iceland tar strid för bikers rättigheter i två principiellt viktiga ärenden. Payback har tidigare rapporterat att klubben anmält inrikesministern, landets polischef samt den Isländska staten för förtal i och med att klubben utpekas som ett organiserat brottssyndikat. Ett viktigt ärende inte bara för klubben i ett internationellt perspektiv utan även för bikerkulturen runt om i världen då kriminaliseringsförslag mot olika klubbar föreligger i flera länder.

Hells Angels för ärende om olaga avvisning till Högsta rätt och får till stånd Efta-bedömning!

Efter att norska Hells Angelsmedlemmar nekats inresa till Island och skickats hem på grundval av att isländska myndigheter bedömt att närvaron av medlemmarna skulle medföra bråk och oro överklagade klubben avvisningsbeslutet.

Vi citerar: HA gikk til sak mot den islandske staten i Reykjavik for brudd på EØS-avtalens regel om fri innreise, men HA fikk ikke medhold. Saken ble derfor brakt inn for islandsk høyesterett som nå har bedt EFTA-domstolen om råd.

Payback Sveriges bedömning

Frågan om olaga avvisning är principiellt viktig i ett flertal länder då polisen även i andra länder försökt utvisa bikers utan att konkret brottslighet utövats. Att på ett sådant sätt förklara personer icke önskvärda såsom besökare på grund av att deras blotta närvaro skulle framkalla oro och att personerna misstänks skulla ställa till bråk är självklart en lika befängd som icke acceptabel slutsats som inte drabbar andra personer än bikers och därför är en negativ särbehandling som måste bekämpas i varje enskilt land!

Olaga utvisning:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hells-Angels-trekker-Island-for-EFTA-domstolen-7088169.html

Stämning av Isländska staten m.fl:

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.796193-hells-angels-stammer-staten

http://www.dagbladet.no/2011/12/09/nyheter/politikk/hells_angels/19361176/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin