Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen! Del 1/3

dnbild

Kampen mot bikers är en prestigefråga för myndigheterna!

Myndigheterna ljuger, förvanskar och vägrar erkänna det kapitala fiaskot för satsningen kring organiserad brottslighet! Payback Sverige kommer att i tre olika artiklar beskriva hur Kriminalvården, polisen och justitieministern förvanskar sanningen och/eller förtränger sanningen för att kunna fortsätta klappjakten på fantombilden av en kriminell biker.

Varför? Vi citerar här direkt ur Dagens Nyheter då vi inte kunnat säga det bättre själv: Kampen mot de kriminella gängen har blivit en prestigefråga både för polisen och rege­ringen. DN kan i dag berätta att även Kriminalvården använder den svenska maffian som en bricka i ett spel om pengar.

Kriminalvården ljuger och yrkar på mer pengar för att antalet gängmedlemmar ökar

Först ut är Kriminalvården. Ur en artikel i Dagens Nyheter framgår med all önskvärd tydlighet att Kriminalvården tre år i rad yrkat på mer pengar på grund av att antalet så kallade gängmedlemmar ökar. Ett faktum som är ren och skär lögn!

Utdrag ur Kriminalvårdens budget:

2010 Klienterna
Utvecklingen pekar på att Kriminalvården kommer att få hantera en ökande andel svårare klientel. All fler klienter ingår i kriminella nätverk.

2011 Klienterna
Utvecklingen pekar på att Kriminalvården kommer att få hantera en ökande andel svårare klientel. All fler klienter ingår i kriminella gäng och nätverk vilket innebär konsekvenser i placeringshänseende och försvårar det så kallade placeringspusslet.

2012 Klienterna
Utvecklingen pekar på att Kriminalvården kommer att få hantera en ökande andel svårare klientel. All fler klienter ingår i kriminella gäng och nätverk vilket innebär konsekvenser i placeringshänseende och försvårar det så kallade placeringspusslet.

Kriminalvården ljuger om att antalet ”gängmedlemmar” ökat för att få mer pengar till verksamheten

Vi citerar vidare ur DN-artikeln för att ge våra läsare information innan vi avslutar med att kommentera kring artikeln och materialet

DN kan i dag berätta att Kriminalvården gång på gång använt de kriminella nätverken som bricka i ett spel om pengar.

Tre år i rad har myndigheten hävdat att antalet gängmedlemmar – som är en kostsam grupp att hantera – ökar på svenska anstalter.

Kriminalvården har bland annat i budgetunderlag som skickats till regeringen påstått att ”Allt fler klienter ingår i kriminella gäng och nätverk”. Detta anges som en särskild orsak till att placeringen av de intagna har försvårats och kraven på Kriminalvården ökat. Påståendena återfinns också i ett svar till Justitiekanslern som försvar för att en intagen inte fått en anstaltsplats inom rimlig tid.

Men att gängmedlemmarna blivit fler på svenska fängelser stämmer inte, visar DN:s granskning.

Kriminalvården har vilselett rege­ringen i sina budgetunderlag. Myndigheten medger också att de inte gett en rättvisande bild.

– Det hade varit mera korrekt att säga att andelen personer med en tydlig kriminell bakgrund och komplexiteten hos den genomsnittliga intagne ökar, däremot inte konkret antalet gängmedlemmar. Det är något slags glidning som för mig låter olycklig, säger Christer Isaksson, säkerhetschef på Kriminalvården.

Han förklarar ”glidningen” med att Kriminalvården använder ett annat ”språkbruk” när de söker pengar.

De senaste åren har Kriminalvårdens budget ökat – samtidigt som det totala antalet intagna minskat. Inga pengar har öronmärkts för gängmedlemmar, men uppgifterna i budgetunderlaget är en av faktorerna som anslaget baseras på.

Det menar Jenny Björndal, departementssekreterare på justitiedepartementet.

– När vi gör våra bedömningar måste vi utgå från att Kriminalvården redovisar korrekta uppgifter.

Payback Sveriges kommentar

Kriminalvården uppger exakt samma sak under tre olika år för att få mer ekonomiska resurser till sin verksamhet. Kriminalvården gör så trots att de har full kännedom om det verkliga förhållandet nämligen att antalet så kallade ”gängmedlemmar” inte ökar!

Kriminalvårdens säkerhetschef förklarar detta faktum som en glidning och att det skedda är olyckligt!?? Att uppge felaktiga fakta i avsikt att få mer pengar till sin verksamhet är inte en fråga om någon glidning. Det är lögn, förbannad lögn och ett solklart fall av grovt bedrägeri då summorna ifråga är väldigt stora. Att påstå någonting annat visar bara att de ansvariga inte har för avsikt att åtgärda felet då de genast försöker täcka över och justera ner begånget fel.

Det allvarliga i situationen är dock två saker:

1. Att Kriminalvården utnyttjar så kallade gäng som en språngbräda för att tilförskansa sig ökade medel. Å att så sker på ett systematiskt och kriminellt vis då handlandet faller direkt under brottsbalken och grovt bedrägeri vad avser de högst ansvariga inom myndigheten.

2. Att en så pass högt uppsatt tjänsteman som en departementssekreterare på Justitieministeriet dels uppvisar en så föga förvånad inställning till det faktum att en myndighet systemtiskt förfarit med osanning under minst tre år för att lura till sig extra medel.

Vidare att en person i departementssekreterarens ställning är så ofantligt naiv att hon tror och utgår ifrån att alla myndigheter och myndighetsanställda har rent mjöl i påsen och inte skulle kunna tänka sig att ljuga, förvanska och fiffla med sanningen om det kan gynna dem själva och/eller myndigheten de arbetar för.

Det är dags för hela Sverige att vakna upp ur sin Törnrosasömn och klappa igång sjusovar-prinsessan och gå till jobbet! Det finns en hel rad personer inom olika myndigheter som idag täcker upp för varandra och underlättar för varandra att fortsätta en fantomjakt på bikers och bikerklubbar som aldrig kan eller kommer att nå det beräknade resultatet. Varför? Jo, för att bikern är bara det kriminella monstret vi utpekats som, under mer än 20 år, i sagovärlden. I den verkliga världen är bikern som ”vanligt folk”. En arbetande familjefar som gör vad andra gör och dessutom kör hoj och i många fall är med i en mc-klubb.

Länk till DN-artikeln:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/gangmedlemmarna-ar-brickor-i-ett-spel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin