• Hells Angels MC tar strid för bikers rättigheter i två viktiga fall!

    Stämmer Isländska staten, inrikesministern samt Islands Polischef Hells Angels MC Iceland tar strid för bikers rättigheter i två principiellt viktiga ärenden. Payback har tidigare rapporterat att klubben anmält inrikesministern, landets polischef samt den Isländska staten för förtal i och med att klubben utpekas som ett organiserat brottssyndikat. Ett viktigt ärende inte bara för klubben i […]
  • Hells Angels MC Iceland stämmer Isländska staten för förtal!

    Hells Angels MC Iceland gör ett mycket vällovligt försök att stämma inrikesministern, landets polischef samt den Isländska staten för förtal i och med att klubben utpekas som ett organiserat brottssyndikat. I Sverige föreligger inte denna möjlighet. Payback prövade redan i början av 2009 att få till en prövning av begreppet kriminella mc-gängs laglighet genom en […]