Payback fyra år idag!

 fyraar

Payback fyller fyra år idag den 15 januari!

Nättidningen Payback startades upp den 15 Januari 2009. Syftet med Payback var och är att i skriftlig form informera om bikerkulturens olika drivkafter och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för bikerkulturen.

I slutet av 2010 kom Payback till Norge för att efterhand följas av etableringen av Payback i Danmark och Finland. I september 2011 ombildades så officiellt även Payback Sverige. Payback Sverige och Payback Norge är officiella riksorganisationer för bikers rättigheter medan Payback Danmark och Payback Finland funnit en mer lösare sammansatt struktur vara det effektivaste medlet att driva Payback för närvarande.

Payback har trots en relativt kort verksamhetsperiod nått utefter bikerorganisationers mått stora framgångar. Vi har vunnit åtta raka rättsfall varav två i högsta rätt gällande kommunal västförbud. Vi har genom att informera Konstitutionsutskott såväl som riksdagspartierna om det olaga i ett vittomfattande västförbud förmått riskdagen att ta klar ställning emot ett västförbud i såväl privat som offentlig lokal. Vi har förekommit i radiointervjuer, tv-program, fått en helsides artikel publicerad i landets största tidning Aftonbladet samt författat ett flertal artiklar som publicerats i olika tidningar. Vi har även getts möjlighet att komma till tals i samband med åtskilliga andra ärenden i media samt varit delaktig i en mängd andra rättsfall genom åren varav de flesta rönt framgång.

Vi går nu vidare och fokuserar under året på ett antal större och mycket viktiga ärenden och saker vilka vartefter de satts i funktion kommer att publiceras information ikring.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin