• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Genmäle till SVT: Felaktig ”polis”-forskning och påstådda sprängningar ger den mediala hotbild som krävs för att motivera mc-klubbsförbud!

Genmäle till SVT: Felaktig ”polis”-forskning och påstådda sprängningar ger den mediala hotbild som krävs för att motivera mc-klubbsförbud!

Polisen ligger bakom rapport med felaktiga uppgifter

Allting börjar klarna och man ser sammanhangen tydligare. I slutet av 2018 presenterades en illa underbyggd så rapport kring Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Rapporten hade tagits fram av forskningsstiftelsen Institutet för Framtidsstudier finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Två av de deltagande forskarna var eller hade varit poliser.

I rapporten angavs att antalet bikers var 5 693 och att den genomsnittliga åldern låg på 27,8 år och typåldern till 21 år. Siffror som bikers förstod var hämtade Alice i Underlandet eller någon annan sagobok men även tre forskare anmälde rapporten för forskningsfusk.

SVT publicerade nyligen en artikel och ett  inslag med en av de forskare som genomförde rapporten, kriminalkommissarie Amir Rostami som arbetar/arbetat inom Kriminalunderättelsetjänsten såväl som Rikskriminalen och numer tydligen som kriminolog på Institutet för framtidsstudier.

Felaktig forskningsrapport bildar underlag tillsammans med påstådda sprängdåd och mediakampanj för att kriminalisera mc-klubbarna!

I artikeln kopplas direkt sprängdåden till att mc-klubbarna och bikermiljön utgör den ”den största gruppen som ägnar sig åt organiserad brottslighet i Sverige” och att ”Efter den senaste tidens sprängdåd och skjutningar har mc-gängen återigen blivit högaktuella”. Som om det redan vore bevisat att bikerorganisationen är av denna omfattningen samt att sprängningarna har någonting med bikers att göra. Ingendera har bevisats och utgör fakta varför den tillsammans med det faktum att Justitieministern nu vill arbeta fram ett ny, skarp grundlagsändring där man vill inskränka föreningsfriheten ska ses som en helhet.

För att motivera föreningsfrihetens inskränkning tog man fram en rapport med direkt felaktiga uppgifter och sedan lägger man ihop dessa siffror med påstådda sprängningar och en massiv mediakampanj för att måla upp en hotbild av livsfarliga bikers för allmänheten för att samtidigt motivera ett förbud mot mc-klubbar som nu justitieministern börjat arbeta för. Saker sker inte av tillfälligheter och sker alltid med ett uppenbart tidssamband!

Självklart finns det också ett ytterligare motiv – ty då staten och då framförallt polisen trots Rimfrostsatsningen totalt misslyckats med att bekämpa gatugängen så krävs återigen en synlig fiende att förändra perspektiven och få folk att glömma den verkliga fienden till Staten!

Bevisen mot artikeln – Bikers är betydligt färre och står för 1,07 promille av landets brottslighet!

Alla obelagda påståenden och hotbilder kring mc-klubbar i artikeln som framförs av en Polis kan enkelt bemötas med följande fakta: 231 åtal av 216 000 brott berör bikers= Det utgör 1,07 promille av landets brottslighet! Inte procent alltså utan promille (1/1000).

Det innebär också att 99,9999 procent av landet brottslighet begås av andra personer än bikers! Vilka är då de som hotar samhällsordningen? De som begår 99,9999 procent av brottsligheten eller de som begår 0,0001 procent av landets brottslighet?

Rapporten har inte friats! Registren har varit fastslagits vara olagliga och två olika utredningar pågår fortfarande!

Tre forskare anmälde rapporten för forskningsfusk. En av forskarna konstaterade i anmälan:

Att de uppmärksammat de många märkliga sifferuppgifterna och anmält forskningen för oredlighet vid forskning.

Men de siffrorna går inte att granska, och det finns flera frågetecken kring underlaget, säger Johannes Knutsson, professor emeritus vid Polishögskolan i Oslo.

– Om det är forskning man bedriver så ska man kunna bedöma kvaliteten och begripa hur man har definierat den här populationen. Och man kan inte svara på enkla frågor. Då tycker jag och mina övriga två medanmälare att de verkar röra sig om oredlighet inom forskning, och då bör det granskas, säger han.

I artikeln står att forskarna friats vilket är en sanning med modifikaktion. I Beslutet från Expertgruppen för oredlig forskning står följande: Expertgruppen konstaterar att ingen av de anklagelser som framförs i ärendet är av en sådan karaktär att de omfattas av begreppet oredlighet i forskning, oavsett om anklagelserna är riktiga eller inte. Eventuella oegentligheter i ansökan om etikprövning faller under lagen om etikprövning och hanteras av andra instanser. Anklagelserna i övrigt framstår i allt väsentligt som ett led i en inomvetenskaplig konflikt och kritik av vad som uppfattas som dålig forskning. Det är inte Expertgruppens uppgift att yttra sig över dessa omständigheter.

Expertgruppen tar således inte ställning till riktigheten i anklagelserna varför ingen bedömning egentligen skett.

Payback tog därför kontakt med en av forskarna och fick följande svar: Stockholms universitet fattade beslut att det inte var forskningsfusk, men större delen av anmälan menade Stockholms universitet rörde etikfrågor. Där har vi ännu inte fått något beslut. Datainspektionen fann att polisen konstruerat ett olagligt register som forskarna använt sig av, men att lagarna ändrat sedan dess så att de inte tittar vidare på frågan. Dessutom finns den en JO-anmälan som ännu inte jag har hört något ifrån.

Etikprövningen av rapporten pågår således liksom en JO-anmälan fortfarande behandlas. Datainspektionen konstaterade också att polisen konstruerat ett olagligt register som forskarna använt sig av, men att lagarna ändrat sedan dess   Rapporten är således fortfarande under utredning av två instanser och datainspektionen har redan konstaterat att Polisen konstruerat ett olagligt register men som ej går att lagföra någon för då lagen ändrats lägligt! Jag hade nog inte kallat detta för att rapporten friats om den befunnits tillkommit på olaglig väg, eller om jag ägt information om att två utredningar kring rapporten fortfarande pågår, eller?

Artikeln

Anmälan för forskningsfusk

Bikerkulturen har uppförstorats med 2 428 personer

Justitieministern bekänner att arbetet inletts med att förändra grundlagens föreningsskydd!

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin