• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Justitieministern bekänner att arbetet inletts med att förändra grundlagens föreningsskydd!

Justitieministern bekänner att arbetet inletts med att förändra grundlagens föreningsskydd!

Justitieministern bekänner att arbetet inletts med att förändra föreningsfriheten i grundlagen!

Under söndagen den 26/1, medverkade justitieminister Morgan Johansson (S) i SVT:s Agenda.

Intervjun avser hemtagande av IS-medlemmar men kommer senare in på föreningsfriheten och det förlag som tidigare underkänts av Lagrådet för det stred mot grundlagens skydd mot Föreningsfriheten då det inte utnyttjade det undantag som faktiskt finns i grundlagen för organisationer i RF 2:24: Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408). 

Att den paragrafen inte utnyttjades såsom många experter påpekat kan bygga på att regeringen i slutänden vill ha ett mer omfattande föreningsförbud. IS skulle säkert träffats av definitionen ”militär eller liknande natur” då de var beväpnade, stridförande och intog och besatte annans mark likväl som de avrättade motståndare m.m… Så nog hade det fallit under grundlagens undantag om den utformats riktigt!

I programmet tillstår Justitieministern att det pågår arbete för att förändra grundlagens föreningsskydd istället för att bara anföra paragraf 2:24 och direkt förbjuda terrororganisationer…

Vad justitieministern säger kring föreningsfriheten och grundlagsförändringen

Ett antal personer håller just nu enligt Justitieministern på att skriva ett direktiv för en parlamentarisk kommitte som därefter ska arbeta fram ett grundlagsförslag med stöd från riksdagen. När det därefter röstats igenom i två skilda valda riksdagar kan sedan den nya grundlagen träda i kraft.

Det behövs således ett förslag som röstas igenom före valet 2022 och därefter ett snabbt nytt riksdagsbeslut efter valet 2022. Så senhösten 2022 kan vi ha en ny grundlag på plats med inskränkt föreningsfrihet.

Från 21.50 avser programmet en intervju med Justitieministern kring kriminalisering av terrororganisationer och dess problem. Cirka 24.15 börjar Johansson att diskutera om att ändra grundlagen för att kunna kriminalisera föreningar och om en heltäckande lagstiftning.

Vi har till 2022 på oss att samla alla i bikerkulturen kring Payback så vi har en förenad, stark kraft som strider för oss bikers!

Johansson pratar bland annat om förbud mot de som spränger bomber och människor. Ett uttalande som ska ses i skenet av den massiva mediakampanj som just nu startat för att koppla olika sprängningar till mc-klubbar! Tänk själva nu!

En grundlagsförändring kan således vara på plats redan 2022 vilket ger oss två hela år att motverka detta och bygga Payback starkt nog för att kunna sänka förslaget! För det finns ju ingen annan som kommer att stå upp för bikers mot etablissemanget!

Och det är väl knappast någon som efter den senast media-kampanjen betvivlar att biker klubbarna är ett mål för grundlagsändringen?

Så gå med i Payback idag för imorgon kan det vara försent!

Klicka här för att komma till programmet

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin