• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Genmäle till Polisen, Expressen och reporter Erik Göthlin samt råd till Polisen – Läs på & Lär er lagen

Genmäle till Polisen, Expressen och reporter Erik Göthlin samt råd till Polisen – Läs på & Lär er lagen

WeAreJustice_80mm.PDF

Bakgrund

I lördags publicerade Expressen/GT/Kvällsposten en artikel med rubriken Polisen: Ny taktik ska stoppa Hells Angels.

Vi ämnar i artikeln nedan kommentera ett antal i artikeln uppdykande laglösa polisfenomen.

MC-Gängsexpert

Ännu en gång presenteras Kriminalkommissarie Sven Lindgren såsom varande mc-gängsexpert. Fenomenet är intressant i sig då det inte ens finns något som heter mc-gäng vilket en expert borde veta och därvid. Det heter MC-klubb då klubbar är just klubbar och aldrig gäng, och därför står det också mc på ryggen på alla mc-klubbar…

Vidare för att kallas expert måste en person givetvis ha kunskap inte bara utifrån en värld utan också från insidan av samma värld. De enda två i norden som därför kan sägas kvalificerar sig för att vara MC-klubbsexperter (lägg märke till den korrekta termen!) är bikerforskaren, fil. dr Stig Grundvall samt den danska kriminologen Joi Bay. Bägge två har kunskap både utifrån och inifrån bikerkulturen. Så är det med den saken och Lindgren kommer därför aldrig att kunna leva upp till att kunna kallas expert.

Uttalanden att bemöta

Den värmländska polisen punktmarkerar medlemmarna i de kriminella gängen. Vi stoppar dem och försöker ha kontaktsökande verksamhet, säger Carina Hertzberg, ställföreträdande polisområdeschef i Värmland.

Den värmländska polisen utför också husrannsakan mot gängens klubbhus för att förhindra potentiella framtida brott – Vi nyttjar polislagens tjugonde paragraf för att söka vapen och andra tillhyggen för att därigenom förhindra vapen- och våldsbrott, säger Hertzberg

Tillsammans med kommunen så kan vi titta på klubbhusens beskaffenhet. Vi tittar på försäkringar och bygglov. Kontakter med hyresvärdar är också en väg vi brukar använda, säger Carina Hertzberg.

Lagstöd krävs för all Polisverksamhet

Polisen har särdeles svårt att förstå att all polisverksamhet måste ha lagstöd! Det visar sig inte minst i alla de upprepade fallen ( 7 st!) där polisen erhållit kritik för att utan lagstöd fotografera och/eller filma personer. Regeringsformen 1:1, grundlagen, uttrycker saken enligt följande: Den offentliga makten utövas under lagarna vilket i enkelhet innebär att ingen myndighet har rätt att göra någonting som inte direkt uttrycks i annan lag.

Det saknar härvidlag all som helst betydelse vilka uppdrag som polisen erhållit exempelvis från regeringen. Polisen måste alltid ha lagstöd för alla åtgärder i lagen.

Punktmarkera mc-klubbsmedlemmar!??

Att Punktmarkera medlemmar saknar alla former av lagstöd och skulle kunna bedömas som olaga förföljelse av grupp, Carina Hertzberg! Läs på lagen och lär! Eller var exakt i lagen menar du att du hittat stöd för att punktmarkera mc-klubbsmedlemmar? Du är självklart välkommen att höra av dig och berätta om detta, Hertzberg! Mejla: peter@payback.name och berätta för oss var nånstans du hittat lagstöd för polisen att punktmarkera  eller på annat vis förfölja mc-klubbar och dess medlemmar?

Husrannsakan för att förhindra framtida brott!??

För att äga lagstöd för att verkställa en husrannsakan hos en mc-klubb gäller i stort följande för polisen: För att en husrannsakan skall få genomföras hos annan än den som är skäligen misstänkt för brottet eller skall frihetsberövas m.m. krävs att synnerlig anledning förekommer att åtgärden skall medföra det avsedda resultatet. Innebörden av begreppet synnerligen anledning är att brottet ska ha begåtts hos den som husrannsakan skall företas hos eller att den misstänkte gripits där.

Det är således ett exempel på solklara lagbrott om det är som Carina Hertzberg menar att polisen utför husrannsakningar i klubbhus för att förhindra framtida brott!! Det är rent häpnadsväckande att en ställföreträdande polisområdeschef besitter närmast obefintliga kunskaper om på vilka grunder som måste föreligga för att en husrannsakan ska vara laglig!!

Polislag 20!??

Polisen har viss rätt att genomsöka fordon efter vapen och andra farliga föremål utefter polislag 20. Så långt, så rätt. Men det krävs konkreta misstankar för att genomföra sådana kontroller och sådana konkreta misstankar utgörs inte av att fordonen framförs av en klubbmedlem. Läs på och gör rätt!

Kontakter med hyresvärdar!??

I alla så kallade brottsförebyggande åtgärder, vilket polisen säkert felaktigt försöker hänvisa till när de arbetar mot fastighetsvärdar, krävs även här lagstöd då polisens verksamhet fortfarande utgörs av offentlig makt som ska utövas under lagarna. Vi måste säga att vi nu återigen är väldigt nyfikna på var just Hertzberg har funnit att det finns ett lagstöd för polisen att kontakta hyresvärdar för att motverka mc-klubbar som hyresgäster? För ett sådant direkt lagstöd måste ju Hertzberg väl funnit då hennes uttalande annars redan borde vara föremål för en tjänstefelsutredning av varje rättfärdig polismyndighet och en sådan utredning har vi inte hört har öppnats!? Återigen får du gärna, Hertzberg, mejla över informationen om vilket lagstöd du kan hänvisa till vad gäller polisens rätt att kontakta fastighets-/hyresvärdar för att motverka mc-klubbar. Det går som vanligt bra att mejla infon till: peter@payback.name.

Sysslar med all sorts kriminalitet som går att tjäna pengar på!??

Kriminalkommissarie Sven Lindgren, som alltså inte är mc-klubbsexpert, säger i artikelns tv-inslag att ”gängen sysslar med all sorts kriminalitet som går att tjäna pengar på”. I vanlig ordning presenterar självklart Lindgren inte skuggan av bevis och som ett exempel på tidningens dåliga journalistik efterfrågar heller inte journalisten vilka bevis polisen har för påståendet…

Vilka rättsfall där klubbarna har fastslagits ha beslutat och verkställt olika former av kriminalitet kan du hänvisa till Kommissarie Lindgren? För det är väl inte så att du står och ljuger en journalist rakt upp i ansiktet och inte har de bevis du påstår? Det kan ju i så fall karakteriseras såsom lögn, osant intygande samt förtal av enskilda medlemmar och därvid utgöra tjänstefel, eller hur? Så vi emotser faktiska bevis inom den närmaste veckan över vilka rättsfall du kan hänvisa till att klubbarna, och inte enskilda medlemmar, faktiskt beslutat, verkställt samt  tagit profiten av alla de brottstyper man kan tjäna pengar på som du påstår, Kommissarie Lindgren! Det går bra att mejla uppgifter om alla rättsfallen till: peter@payback.name.

Expressenartikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin