Till Regeringen: Damma av staken, plocka fram ryggraden och styr upp polisen!

Polisen har brutit igenom botten och nått ännu lägre brottsuppklarningsprocent!

Under 2016, januari till juli, har antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare minskat med 7,3 procent.  Siffrorna för augusti indikerar ytterligare försämring. Nedgången syns i alla polisregioner och i alla brottskategorier. Minskningen är procentuellt störst för stölder, skadegörelse och bedrägerier.

Brottsuppklarningsprocenten var under 2015 rekordlåg. Enligt Dagens Nyheter klarades då inte ens en sjundedel av brotten ansågs uppklarat åtal. Allt detta till trots att polisen under de senaste åren fått igenom närmast samtliga önskade lagskärpningar och även erhållit en mängd för medborgarnas privatliv integritetskränkande verktyg gällande olika former av övervakning samt ny och skärpt lagstiftning riktad mot så kallad organiserad brottslighet.

Orsaken till resultatet – tvångfobiska jakten på bikers!

Polisen har tillförts historiskt stora resurser under de senaste 10 åren och därtill har regering och riksdag stiftat en rad nya lagar utefter polisens önskemål ändå sjunker hela tiden polismyndighetens uppklarningsprocent.

Payback hart sagt det förr och säger det igen – inga resursförstärkningar avseende pengar eller fler polisanställda kommer att ha någon som helst effekt så länge inte regeringen vågar styra upp och rikta om polisens verksamhet via det årliga regleringsbrevet. Polisen drivs nämligen av en tvångsfobi att bikerklubbar är brottsorganisationer trots att all forskning samfällt emotsäger det.
Se: http://www.payback.name/?p=15530

Om polisens prioriteringsfel!

Den ovan publicerade videon visar direkt vad polisen prioriterar. Hellre står en rad patrullbilar och piketbussar overksamma utanför bikerklubbar än att poliserna aktivt syns på gator och torg och löser brott. Så har det varit i snart 30 år och det syns inget som helst slut på tvångsfobin hos polisen. Varje förstärkning av personal inom polisen används fullt ut för att kontrollera och trakassera bikers. Där ligger hela orsaken till polisens problem och bara regeringen kan göra något åt situationen!

Råd till regeringen: Damma av staken och ryggraden och styr upp polisverksamheten!

Råd till regeringen: Ta och plocka fram och damma av staken och ryggraden i garderoben och styr upp och rikta polisens verksamhet och arbete mot verklig brottslighet! Polisen idag är ett sjunkande vrak och endast en hård extern hands styrning kan få polisskutan på rätt köl igen! Vågar ni?? För endast så kan Sverige återigen bli ett tryggt och säkert land för sina medborgare med en polis som faktiskt klarar upp begångna brott!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin