• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen gör sig skyldig till grundlagsbrott genom försvårande av distribution av Hells Angels-box!

Polisen gör sig skyldig till grundlagsbrott genom försvårande av distribution av Hells Angels-box!

Grundläggande fakta rörande brott mot Yttrandefriheten och/eller Tryckfriheten

Yttrandefriheten och Tryckfriheten är två av de starkaste och mest grundläggande rättigheter som medborgarna i varje land äger. Skyddet uttrycks mycket starkt i såväl grundlagen som i Europakonventionen. Grundlagsskyddet består i att ingen myndighet eller andra organ får ställa upp eller verka för eller försöka hindra tillverkning eller distribution av en produkt i tryckt form eller i inspelad form. Grundlagen skyddar således material i form av såväl tryckt form som artiklar och böcker eller i formav ljudupptagningar eller exempelvis dvd-inspelningar. Lagstiftningen har tillkommit för att förhindra stat och myndighet att censurera informationsflödet.

En grundläggande princip är att grundlagsskyddat material får framställas och spridas utan att myndigheter eller andra organ i förväg får ställa upp hinder för tillverkning och distribution. Det finns alltså ett förbud mot censur. Ansvar för vad som tryckts kan bara utkrävas i efterhand och endast mot den som av lagstiftningen pekas ut som ansvarig.

Det finns i princip fyra olika företeelser som gör att material i efterhand kan bedömas falla under tryck- eller yttrandefrihetsbrott.
När tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning med mera utgör brott som faller under:
– Brott mot rikets säkerhet såsom exempelvis landsförräderi
– Brott där utlämnande av hemliga uppgifter förekommer såsom spioneri
– Brott mot allmänintressen där material förekommer som bedöms såsom uppvigling eller hets mot folkgrupp
– Brott mot enskilda såsom ärekränkning eller förtal

Ärende

Hells Angels MC Scandinavia har nyligen utgivit en box innehållande 4 DVD och tre böcker under samlingsnamnet The True Story. Inget märkligt, konstigt eller oalgligt med det utan tvärtom ett mycket bra initiativ då det hjälper till med att sprida en mer nyanserad och allsidig bild av en mc-klubb och en onyanserat skildrad och orättfärdigt demoniserad subkultur – bikerkulturen. Hemelektronikkedjan Media Markt har efter önskemål från kunderna beslutat att i sina rikstäckande butiker sälja boxen The True Story och anser inte heller det vara ett problem då boxen utgör dokumentärt material.

Polisen i Västmanland är dock kritisk till försäljningen: ”Det här känns inte helt korrekt”, säger Lars Svensson, chef för underrättelsesektionen, men betonar samtidigt att han inte tagit del av filmen”.

Payback Sveriges kommentar

Lars Svensson, tillhör en av de många polisansställda som olyckligtvis arbetar inom den myndighet vars främsta uppgift är att upprätthålla lagen och att tillse att lagföra personer som bryter mot lagen. Det olyckliga elementet består i att Lars Svensson är en av väldigt många poliser som tyvärr inte kan lagen eller om det möjligtvis är så att han inte förstår lagen vilket vore än mer olyckligt. För i lagen framgår med all tydlighet att myndighetspersoner inte har rätt att försvåra eller förhindra distribution av grundlagsskyddat material vilket Hells Angels-boxen tveklöst äger. Lars Svensson har därför ingen som helst laglig rätt eller lagstöd för att ens kommentera vare sig utgivningen, försäljningen eller distributionen av boxen varför han i detta fallet gör sig skyldigt till ett grundlagsbrott.

Att Svensson tillika är chef för Kriminalunderrättelsetjänsten i Västmanland gör inte saken bättre. För det innebär att han är en ansvarig person i chefsbefattning och därför även innehar juridikutbildning och därmed är högst medveten om det lagbytande i att han överhuvudtaget kommenterar ärendet.

Polisen i Västmanland verkar vilja flytta fram positionerna i polisens fiaskosatsning mot så kallad grov, organiserad brottslighet. Polismyndigheten i Västmanland har tidigare gjort sig skyldig till att ha satt upp en falsk Facebooksida för Rebels MC vilket direkt spårats tillbaka till polismyndigheten.

Polismyndigheten förekommer också i ytterligare två fall som Payback verige tänker redogöra för under kommande vecka där de även här bortser från lagen och agerar utan lagstöd samt i strid med lagen. Kanske dags snart för en djupare granskning inte bara av Polisen i stort utan även speciellt över polismyndigheten i Västmanland!? Det vore ju också betydligt större medialt intresse för pressen än det faktum att en kedja helt lagligt säljer grundlagsskyddat material. Ytterligare en icke-nyhet framställd enbart i syfte att underbygga polisiärt arbete mot bikerkulturen. Svagt media!

Länk till artikel:
http://www.di.se/artiklar/2012/11/24/hells-angels-egen-film-saljs-pa-media-markt/

Länk till Yttrandefrihetsgrundlagen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-1991-1469/

Länk till Tryckfrihetsförordningen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1949-105/#K1

Länk till The True Story:
http://thetruestory.dk/

Länk till Västmanlandspolisens olagliga metod att lägga upp en falsk sida för Rebels MC:
http://www.payback.name/?p=7705

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin