Finländsk polis och regering vill ha förbud mot västar och/eller klubbar!

Finland blir kanske nästa stora arena där slaget om förbud mot västar och bikerklubbar kommer att stå. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) uppger att det kan vara problematiskt att förbjuda västar då ett sådant förbud kan vara enkelt att kringgå med ändrade symboler samt även på grund av det faktum att människor har rätt att klä sig som de vill.

”Henriksson uppger ändå att väst- och symbolfrågan kan avgöras i Justitieministeriets arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska tillsättas för att få fram förslag på hur man kunde förebygga organiserad brottslighet och för att utreda behovet av en speciallag.”

Finlands Inrikesminister vill dock gå in och skapa ett direkt förbjud för olika klubbars verksamhet med polisens stöd (se videoinslaget) varför någon form av förbudsförslag riktade antingen mot västar eller direkt mot klubbarna troligen kommer att läggas fram i Finland.

Payback har speciellt i Norge och Sverige rönt väldigt stora framgångar på detta område och kommer självklart att bistå  Payback Finland och våra finska brödrar med all form av nödvändig information och skrivelser om saken blir aktuell. Vi kan inte tillåta att någon form av förbud vare sig mot västar eller klubbar går igenom någonstans för då står vi alla på tur. Och, förlorar vi våra rättigheter i ett land förlorar vi alla våra rättigheter! It´s one for all and all for one!

Artikellänk:
http://hbl.fi/nyheter/2012-04-05/henriksson-lovar-utredning-av-gangvastforbud

TV-inslag:
http://playrapport.se/#/video/2772231

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin