• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisjurist far med osanning när hon menar att polisen har rätt att kontrollera personer! Del 2/2

Polisjurist far med osanning när hon menar att polisen har rätt att kontrollera personer! Del 2/2

Annons.PDF

Bakgrund

Calle Persson, presstalesman för Polismyndigheten i Skåne gick maktfullkomligt ut i två olika tidningar och förklarade att Polisen gör regelbundna kontroller i mc-miljön samt att det inte förelåg några misstankar om brott i samband med en systematisk kontroll av personer i samband med en mc-fest.

Polisens i Skånes jurist, Pernilla Erlandsson, poängterade därefter i ett frågesvar till Payback rörande lagstöd att Polisen alltid har rätt att efterfråga namn och hemvist för att utföra en tjänsteuppgift samt att det inte utgöra något intrång i någon grundlagsskyddad fri- eller rättighet!??

Hon pekade därefter ut tre olika områden där polisen har särskilda befogenheter att utröna en persons identitet. Dessa områden är odiskutabla och helt korrekt att polisen äger lagligt stöd för id-kontroll vid dessa tillfällen varför vi inte behöver anlysera dem vidare.

Payback Sveriges analys över polisens svar

Polisen menar att de har rätt att stanna och efterfråga personers identitet så länge det inskränker sig till just en fråga och att mottagaren har laglig rätt att neka framvisande av identitetshandlingar. I polisjuristens svar ligger också mer. För liksom presstalesmannen så anser polisens jurist att de har full rätt att utöver stanna personer och efterfråga identiteten även kontrollera personer utan att brottsmisstanke föreligger. Då hamnar vi i ett litet bryderi. Är presschefen och juristen så okunniga om lagen att de faktiskt tror att de äger laglig rätt att kontrollera personer utan brottsmisstankar? Eller kan det vara så att de medvetet ljuger och försöker svara vilseledande för att flytta fokus bort från att polisen varje gång de stannar och kontrollerar personer, utan att konkret brottsmisstanke föreligger, faktiskt bryter mot lagen?

Vi går här till regeringens expert på mänskliga rättigheter, Henrik Bergquist. Bergquist uttalade nyligen i en artikel om liknande kontroller av så kallade papperslösa i tunnelbanan följande: Att kontrollera människor i tunnelbanan utan brottsmisstanke bryter mot Europakonventionen. Man ska ha välgrundad misstanke om brott för att uppehålla någon. Polisens verksamhet måste vara riktad mot en specifik person – och inte generellt mot flera, baserat på exempelvis utseende.

Slutsats – Polisen ljuger om lagstöd!

Vi konstaterar således att Polisens jurist far med osanning när hon menar att polisen har rätt att stanna och kontrollera personer utan att konkret brottsmisstanke föreligger. Polisens jurist far med osanning redan när hon uttalar att polisen har rätt att stanna och efterfråga personers identitet.

All myndighetsverksamhet ska ske under lagarna och det finns inget lagstöd för att kontrollera personer när inga brottsmisstankar föreligger! Det finns inte ens lagstöd för att stanna en enskild person för att kolla id om inte konkreta brottsmisstankar föreligger vid kontrolltillfället!

Vi konstaterar således att Calle Perssons uttalande i sig bevisar att polisen gör sig skyldig till lagbrott vid kontrolltillfället då han direkt uttalar att personer stoppas utan att konkret brottsmisstanke föreligger. Polisens jurist är antingen ovetande om lagens fulla innebörd rörande polisens lagliga möjligheter att stanna och kontrollera personers identitet, vilket innebär inkompetens för yrket eller förvanskar hon avsiktligt sanningen för att skydda kollegor som gjort sig skyldiga till lagbrott. Oavsett är det mycket allvarligt för Polismyndigheten att ha jurister som antingen inte kan lagen eller medverkar till brott.

Såsom en ekorre inför vintern samlar material tills nödvändig mängd proviant föreligger samlar vi, och kommer att använda såväl nötter som ollon mycket väl när den tiden kommer…

OBS! Ny tid och plats för Payback Sveriges årsmöte: 23 mars kl 16.00 hos Freja Freaks MC i Borås. Adress: Norrby Långgata 5.

Relaterade artiklar:

http://www.payback.name/?p=9865

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16314130.ab

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin