Vem gör vad inom bikerkulturen?

Payback Sverige

Payback arbetar med allt som har med negativ särbehandling på grund av klubbtillhörighet eller bikerkulturstillhörighet. Payback arbetar inte med någonting kring hoj-, försäkrings eller trafiksäkerhet!

Payback har ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller, olaga husrannsakningar och andra fomer av olaga handlingar eller övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Payback Sveriges uppgift är vidare att driva övergripande juridiska ärenden kring negativ särbehandling vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Se vidare: http://payback.name/om/

ABATE Sweden

ABATE:s arbetsområden är

– Försäkringar
– Registrering av motorcyklar, registreringsskyltar
– Ombyggda eller hemmabyggda motorcyklar
– Säkerhet på våra vägar
– Avgasbestämmelser
– Buller

ABATE arbetar med allt kring trafiksäkerhet, hojfrågor och försäkringsärenden.

SBM – Sverigemodellen

SBM handhar frågor kring nyetablering av mc-klubbar och vilka kriterier som ska uppfyllas vid etablering.

SBM handhar även ärenden kring ryggmärkens utformning.

Vid frågor ring “Zillen” 0737-24 02 10 eller mejla: sverigemodellen@sorek.se

Regionerna

Regionerna inom SBM handhar klubbärenden, stävjar konflikter och hanterar frontpatchklubbarna.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin