• Efterlysning av Anmälningsunderlag!

    Lördagen den 5 februari genomförde bikerkulturen en nationell aktion mot västförbuden runt om i Sverige. Fortfarande saknas en dock hel del anmälningsunderlag som inte skickats in varför jag nu efterlyser dessa. Det är viktigt att materialet inkommer så fort som möjligt då arbetet med anmälan inte kan påbörjas förrän det går att bedöma var kraften skall […]
  • Bikerkulturen genomförde en Nationell Aktion mot västförbudet!

    Lördagen den 5 februari blev ett historiskt datum. Det var den dagen bikerkulturen i Sverige genomförde den första Nationella Aktionen någonsin! Runt om i landet genomförde Sveriges bikerklubbar en samordnad manifestation i Payback Sveriges regi. Aktionens syfte var att väcka uppmärksamhet kring den situation bikermiljön tvingas genomleva och utgjorde samtidigt ett första steg i att förbereda en […]
  • Payback Sverige tackar Sveriges bikerklubbar för deltagandet i den Nationella aktionen mot västförbudet!

    Payback Sverige passar härmed på att tacka Sveriges bikerklubbar för medverkan i den första Nationella Manifestationen någonsin från bikerkulturen!!  Tack! Ni möjliggjorde den kommande rättsliga processen! Fullständig information kring aktionen kommer att publiceras runt 12.00 under söndagen. Under tiden önskar Payback information från deltagande klubbar. Skicka ett enkelt mejl till: peter@payback.name hur aktionen avlöpte för er del.