• Hemsida
  • >
  • enskilda personers registrering
  • Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden: Bara en biker har registrerats olagligt!???

    Payback kan självklart inte vinna alla fall vi driver. Vi har i nuläget fått igång två pågående JO-utredningar samt fått öppnat ett tillsynsärende rörande polisens kroppsburna kameror. När det gälller registrering av bikers har vi dock tyvärr inte nått fram! Läs nedan om ärendet samt om varför vi inte fått rätt. Bara en person har […]
  • Efter överenskommelse: SIN utreder både “Bikerregistret” och enskilda personers registrering!

    Både Bikerregistret och de enskilda personernas registreringar kommer att utredas! Efter telefonöverläggning mellan Payback Sverige och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens (SIN) enhetschef har en överenskommelse nåtts. Payback Sverige kan meddela, alla som inskickat den kombinerade “Begäran om Registerkontroll och Fullmakt” till oss för drivande av ärendet, att SIN även kommer att utreda “Bikerregistrets” laglighet. SIN kommer […]