Om mc-väst för besökande på anstalt!

Denna veckan har vi grävt lite i Paybacks mycket omfattande arkiv gällande bikerrelaterade ärenden och granskat vad som gäller för västanvändande på lite andra lokaler än krogar och offentliga lokaler. Vi skall titta på JO-beslut rörande mc-väst för besökande på anstalt och vid rättegångsförhandlingar, i två olika inlägg.

Besökande på Anstalt

De som någon gång haft en broder eller en anhörig som avtjänat straff bakom statsbyggda murar har säkert träffat på att närmast allt förbjuds under motivationen att det kan äventyra säkerheten i anstalten.

JO konstaterar dock i ärende Dnr:2308-1996 att Kriminalvården kan hindra besök som kan vara ägnade att äventyra säkerheten i anstalten men att ett undantag från en intagens rätt att ta emot besök i huvudsak skall knyta an till besökandens person eller relationerna mellan denne och den intagne. JO konstaterar även att vid prövning av säkerhetsaspekterna skall självfallet samtliga föreliggande omständigheter beaktas. Och fastslår slutligen: Ett generellt förbud  för besökande att i anstalt bära viss klädsel kan enligt min mening inte accepteras. 

Genom beslutet har vi i Sverige därmed skapat den absurda situationen att du förbjuds gå på krogen i mc-väst medan du kan tillåtas besöka anstalter i mc-väst…Visst är Sverige fantastiskt?

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin