Bikerintervju 1: Maud, Restrain MC Frontpatchklubb!

FightForYourLife70mm.PDF

Här nedan följer den första bikerintervjun med klubbanslutna som inkommit. Vi hoppas att den följs av många fler då intervjuerna är viktiga för att uppmärksamma vår sak på bred front för myndigheter, politiker, press m.m. Länk till bikerintervjudokumentet finns sist i artikeln.

Bikerintervju 1

1. Förnamn, efternamn eller smeknamn (Minst en av uppgifterna måste vara ifylld så intervjuerna bedöms vara seriösa)

Maud Josefsson

2. Klubbtillhörighet (Obligatorisk uppgift)

Restrain MC Frontpatchklubb

3. Antal år som medlem i klubben samt eventuella år i andra klubbar

Varit i kulturen sedan 70 talet ! Cirka 10 år i min förra klubb !

4. Ange vilka former av negativ särbehandling du som biker varit utsatt för. Allt ifrån olaga kontroller över husrannsakan i egen bostad, fordonsgenomsökningar, kroppsvisitationer till telefonavlyssning m.m.

Blev stannad efter vägen efter dom slagit på blå ljus, efter att de sett att jag bar väst!

De såg min väst när jag svängde ut från vägen. De åkte därefter efter mig ett tag innan de slog på blå ljuset. Sen tror jag de nog sett min bil utan för vår gamla klubblokal för de åkte utanför den lite väl ofta. Å när vi åkte till Kågeröd stod dom efter Nykyrka och stannade mig på morgonen och samma då. Visa körkort, blåsa och då kunde jag inte hålla käften utan sa: Självklart har man krökat till på morgonkvisten.

Blev jäkligt sur eftersom jag var lite stressad och hade en tid att passa för vi skulle mötas upp i Jönköping då. Å det verkade så löjligt att de stod utanför där jag bor ju, men, men. Det sista de sa: Vart var jag på väg? Då sa jag: Varför undrar du det? Då skratta polisen bara men jag sa inget utan jag fick åka och han sa ha en bra dag.

5. Ange vilka former av negativ särbehandling din klubb varit utsatt för.
Även här pratar vi om allt från olaga kontroller över husrannsakan i egen bostad, fordonsgenomsökningar, kroppsvisitationer till telefonavlyssning m.m.

—-

6. Har din partner eller dina barn utsatts för negativ särbehandling på grund av din föreningstillhörighet? Ange på vilket eller vilka sätt.

—-

7. På vilket vis anser du att den demoniseringskampanj som länge bedrivits av media och myndigheter mot bikerklubbar påverkat folks syn på dig som person?

För mig inget. Bryr mig inte om så mycket vad media skriver ! Som biker har jag aldrig haft någon i min närhet som sagt eller tyckt något dåligt om kulturen mer än alltid sett mig som en person och som jag alltid hört du är ju som vilken person som helst hm

8. Vad anser du om myndigheternas arbete mot bikers? Angående exempelvis vilka metoder som används och angående berättigandet i arbetet.

Att stanna en bil bara för de ser att det sitter en med väst i bil är för mig kränkande eftersom jag inte gjort något olagligt , att skylla på att se körkort och alkoholkoll bara så där utan en anledning är fel anser jag ,

9. Anser du att förföljelserna, kontrollerna m.m. har ökat, minskat eller är oförändrade sedan Payback startade sin verksamhet? Motivera.

Tycker nog det är bättre nu ! Tror polismyndigheter är mer på sin vakt nu förtiden eftersom Payback finns !

10. Hur viktigt anser du att Payback Sveriges arbete för bikerkulturen är?

Payback är mycket viktig för kulturen , att kämpa för bikers rättigheter i vårt samhälle idag.

Något du själv vill tilläga: —

Bikerintervjudokument att ifylla, se: http://www.payback.name/?page_id=16673

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin