• Bikerintervju 1: Maud, Restrain MC Frontpatchklubb!

    Här nedan följer den första bikerintervjun med klubbanslutna som inkommit. Vi hoppas att den följs av många fler då intervjuerna är viktiga för att uppmärksamma vår sak på bred front för myndigheter, politiker, press m.m. Länk till bikerintervjudokumentet finns sist i artikeln. Bikerintervju 1 1. Förnamn, efternamn eller smeknamn (Minst en av uppgifterna måste vara […]