1000 jo-anmälningar och 30 förundersökningar ändå går polisen fria!

Ett ärende som inte alls berör bikerkulturen men är viktig att spegla då det visar på det närmast omöjliga i att juridiskt komma till rätta med polisövergrepp fick sin upplösning i fredags. Ärendet handlar om polisens insats vid ett ishockeyderby i Globen. 1000 personer anmälda polisens arbetsmetoder och krävde en utredning rörande legaliteten i insatsen.

JO överlämnade de 30 grövsta ärendena direkt till Riksenheten för polismål som efter granskning lade ner samtliga utredningar. I JO-utredningen har polisen inkommit med ett långt yttrande som i sedvanlig stil efterjusterats för att framstå såsom en välpanerad insats där allt utfördes enligt regler och reglement. Utefter yttrandet fastslår även JO att polisen inte kan lastas för de våldsamma upploppen och att polisens arbete varit berättigat och att polisen bara brustit på en punkt. Informationen till publiken under matchen var bristfällig.

Ur JO-beslutet: Det inträffade är inte godtagbart. Det är tydligt att många enskilda for illa och att långt fler kraftigt upprördes av vad de var med om. Det är dock polisens skyldighet att ingripa mot brott och ordningsstörningar. I detta fall var polisinsatsen så planerad och så dimensionerad att den valda taktiken, som det i sig fanns skäl för, kunde genomföras på i huvudsak det sätt som den var tänkt.

Payback Sveriges kommentar

JO konstaterar i sitt beslut att personer farit illa och att många upprörts över insatsen samt att det inträffade inte är godtagbart. JO väljer dock att inte klandra polisen då deras insats kunde genomföras på det sätt den var tänkt??

När 1000 personer anser att deras rättigheter blivit kränkta, utsatta för övervåld och att polisens insats är provokativ och strider mot lagen räcker de tlikväl med att polisen i efterhand inkommer med dokumentation rörande insatsens planering för att likväl gå fria.

Anmälarna hävdar: Det uppgavs att polisen använt överdrivet våld, bl.a. att polismän utan urskillning slagit personer med batonger. Det anfördes även att det förekommit grundlösa avlägsnanden och omhändertaganden samt felaktiga gripanden och kroppsbesiktningar. Även andra tvivelaktigheter beskrevs, t.ex. skulle polismän ha försvårat möjligheterna att bli identifierade i efterhand genom att dölja märkningarna på hjälmarna.

Maskerade poliser har således slagit personer urskillningslöst med batonger, utan lagstöd avlägsnat och omhändertagit personer och genomfört kroppsbesiktningar och trots 1 000 vittnesmål går polisen fria på grund av att de redovisar taktik och förplanering…

Detta är vad vi har emot oss när vi kämpar för bikers rättigheter och att slippa bli trakasserade, gripna och kroppsvisiterade m.m. Jag tror alla som läser inlägget förstår att arbetet är gigantiskt och oerhört svårt. För får inte 1 000 personer rätt gentemot polisen hur ska vi då bära oss åt för att återvinna våra rättigheter? Svaret kommer underhand att presenteras under året.

JO-beslutet 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin