• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Hycklarnas afton! Kräver att polisen ska sluta kolla mörkhyades id men tiger om bikers rättigheter!

Hycklarnas afton! Kräver att polisen ska sluta kolla mörkhyades id men tiger om bikers rättigheter!

Annons.PDF

Tre exempel där personer hävdar att polisen bryter mot lagen då de kollar id för mörkhyade personer

Polisen har de senaste dagarna kommit i rampljuset för att de gör id-koll på personer med utländsk härkomst. En mängd debattörer ondgör sig över detta faktum och hävdar att polisen saknar lagstöd för att genomföra sådana kontroller. Vi ska här ge tre olika exempel. En av dessa personer är konstitutionsutskottets ledamot och Folkpartiets rättspolitiske talesman Johan Pehrson. Han skriver i sin blogg: En inre utlänningskontroll förutsätter en grundad anledning och objektiva omständigheter, till exempel spaningsuppgifter eller annan tillförlitlig information. Kontroll får ske i samband med frihetsberövande, brottsutredning eller trafikkontroll.

Svensson driver en annan blogg med ofta stark udd riktad mot mc-klubbar. Dock, inte alltid då han bland annat ifrågasatt polisens lagstöd för kontroller av mc-klubbar, västförbud m.m. I ett inlägg på bloggen skriver han bland annat följande angående polisens kontroller av mörkhyade: Polisens nya sätt att arbeta med flyktingar och gränskontroll, Reva innebär att man trakasserar mörka människor.  Man stoppade cyklister som bröt mot olika trafikregler – allt för att få en förevändning att kolla identitetshandlingar. Vigselceremonier stormades av poliser…Men det kan räcka med att se utländsk ut för att bli stoppad av polisen och avkrävd legitimation. Något som inte är tillåtet enligt svensk lag men som polisen gör ändå…Det finns ingen lag om att man måste ha id-kort på sig i Sverige. Det finns alltså ingen rimlighet i polisen begäran om att man ska identifiera sig trots att man inte är misstänkt för nåt brott. Problemet är dock att om man inte vill visa upp legitimation för polisen så blir man omhändertagen eller gripen då det i det läget kan var så att polisen har anledning att misstänka brott…Naturligtvis är de flesta påståenden om småbrott bara dumheter, men polisen kan därmed lagligen fortsätta sitt rasistiska arbete…Sverige förvandlas på detta sätt genom polisens försorg till en slags polisstat, en stat där rasism driver delar av polisarbetet och viss delar av befolkningen får finna sig i att bli stoppad och kontrollerad varhelst man är ute på gatorna. Det är helt oacceptabelt. Det är inte värdigt en rättsstat, inte värdigt en demokrati…Dags att försöka bygga ett solidariskt samhälle för alla.

I Aftonbladet publiceras även en debattartikel i samma ämne från 161 författare, akademiker, journalister och kulturarbetare. I artikeln står balnd annat följande att läsa: Den enskilde medborgarens rättsäkerhet är i fara. Det är dessutom ett systematiskt kränkande av enskildas integritetsskydd…Vi kräver att det tillsätts en oberoende parlamentarisk kommission som granskar huruvida polisens metoder inom projekt REVA är lagliga samt förenliga med svenska och internationella asylregler och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Även konsekvenserna måste beaktas. Används svenska skattemedel för att påskynda införandet av en polisstat och för att etablera en alltmer inhuman människosyn som strider mot svenska och internationella lagar och överenskommelser?

Payback Sveriges kommentar

Johan Pehrson och de 161 debattörerna som länge tyckt det varit helt ok att kontrollera en hel subkulturs identiteter utan lagstöd, systematiskt vid olika mc-evenemang utan att polisen har någon form av lagstöd, upphäver plötsligt sin röst och kräver stopp för polisens liknande id-kontroller av mörkhyade personer. Helt plötsligt har samma personer insett att polisen saknar lagstöd för dessa åtgärder och ropar på att kontrollerna strider mot såväl svensk lag som internationella lagar och konventioner och att det självklart inte är värdigt i en demokratisk stat och att vi alla är lika inför lagen!!??

Payback Sverige kan inte finna detta vara något annat än bland de mest magstarka och opportunistiska hyckleri vi har skådat på lång tid och uttala: Ni står inte upp för mänsklga rättigheter! Ni står inte upp för alla människors lika värde och rättighet att slippa utsättas för polisens trakasserier! Ett flertal av er har i er yrkesroll skildrat olika poliskontroller där man systemtiskt och utan brottsmisstanke trakasserar bikers och tvingar oss att framvisa id utan att polisen ägt någon form av lagstöd! Varför har ni tigit då och ropar nu? För att ni inte tror på alla människors lika rättigheter! För att ni tillåter och anser det helt ok att särbehandla människor på samma sätt som polisen anser! För att ni är hycklare och opportunister som står upp för mänskliga rättigheter när det gynnar er karriär och när ni vet ni inte företräder några kontroversiella intressen som skulle kunna påverka ert framtida arbete eller er karriär. Ni är selektivt klagande och ni står selektivt upp för vissa personers rättigheter medan ni inte kunde bry er mindre om andras rättigheter! Det är rent hyckleri och bara ett selektivt och opportunistiskt ställningstagande för mänskliga rättigheter!!

Att måna om mänskliga rättigheter innebär att man vid varje enskilt tillfälle försvarar alla medborgares lika rätttigheter och även kräver likhet inför lagen för alla. Ni kan inte välja ut vissa skötebarn och lämna andra därhän för då är ni inte bättre än polisen i all sin maktfullkomlighet och ska då inte heller prata om demokratiska rättsamhällen eller att bygga ett solidariskt samhälle. För ni är då lika mycket för ett uppdelat och osolidariskt samhälle där demokratin för länge sedan har fått ge vika och där negativ särbehandling frodas riktade mot bikers och där ändamålen tillåts helga medlen.

Nej, sopa rent framför er egen dörr och stå upp för allas rättigheter gentemot polisens trakasserier. I annat fall är ni ingenting annat än hycklare, opportunister och karriärister och ska inte ta ord som rättssäkerhet, demokrati, mänskliga rättigheter, lika rättigheter och likhet inför lagen, i era munnar!

För antingen står man upp för allas rätt till likabehandling inför lagen eller är man en hycklare och inte ett spår bättre än förtryckarna som i dessa fall stavas polisen!

Tack för ordet!

Länkar till refererade artiklar:

http://johanpehrson.blogspot.se/2013/02/rattssaker-verkstallighet-vid-avvisning.html

http://blog.zaramis.se/2013/02/22/att-skapa-en-reva-i-samhallsvaven/

http://www.aftonbladet.se/kultur/article16293405.ab

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin