Rapport från Payback Resistance Run 2012!

Stort tack till Warriors MC och de frivilliga krafterna!

Payback Resistance Run 2012 gick av stapeln i lördags. Vi vill börja med att rikta ett stort och mycket varmt tack till Warriors MC för ett fantastiskt iscensatt och genomfört run!! Ett mycket uppskattat intiativ och allt var till yttersta belåtenhet!

Vi vill också tacka de frivilliga krafter som förtjänstfullt hjälpte Warriors i de många förberedelserna inför runet samt bandet Dampungarna som mycket framgångsrikt underhöll gästerna vid den efterkommande festen.

Stort tack till alla deltagare

Vi vill också tacka samtliga deltagare såväl enskilda som klubbar som deltog i runet och därigenom visade sitt stöd till Payback Sveriges arbete och verksamhet! Stort tack!

150 hojar från tre länder deltog i runet

Warriors MC hade lagt upp en runda på cirka 15 mil som delvis gick igenom eller i utkanten av de städer som läg längs med färdsträckan med pausstopp inlagt hos Haga Hogs MC vilka självklart också förtjänar stort tack för sin medverkan och insats under runet!

Sammantaget deltog 150 hojar i runet som enligt alla deltagare var en succé och en mängd önskemål uttalades om att göra runet till ett återkommande evenamang.

Runet samlade deltagare från såväl Sverige, som Norge och Danmark och ett mycket stort antal klubbar hade skickat en eller flera representanter att delta i runet förutom de många freeriders som slöt upp. Det förekom även hojmärken av många olika slag.

Vem och vilka körde runet?

I Payback-runet deltog såväl klubbar som ej var med i modellen, SMC-anslutna klubbar med runda ryggmärken, kristna klubbar, modellenklubbar, 1 %-klubbar samt representanter från två internationella klubbar vilket visar på och understryker vilken bredd av både personer och olika former av klubbar som står bakom och stödjer Paybacks verksamhet!

Förvånansvärt många personer allt från sporthojar, touringhojar samt icke klubbanslutna chopperåkare och hd-åkare valde också att under tiden Payback-runet pågick göra uppehåll i Mälaren Runt-färden som pågick samtidigt, och stanna till och ta en fika och plocka upp informationsmaterial om Payback Sverige. Ett överraskande och trevligt initiativ även det.

Beundransvärt och rörande var de tre personer med svåra skador som likväl tog sig till runet för att visa support för Paybacks verksamhet, stödja ekonomiskt samt även genomföra runet. En person i rullstol som närmast direkt efter sjuhusvistelse tog sig till runet efter svåra benbrott. En annan person som hoppandes på kryckor deltog kring runet och utgjorde moraliskt stöd samt den person som med brutna fingar, svullen och svårt skadad hand likväl genomförde runet på hojen!

Nya dekaler och försäljare

I samband med runet presenterade också Payback-Sverige en ny enkel men informativ informationsbroschyr. Vidare premiärsåldes nya varianter av dekaler till både hoj och bil samt gjorde efter runets genomförande en ny försäljare av Payback-material entré och visade framfötterna. Mer om dekaler och försäljare de närmaste dagarna.

Nya kontakter knöts och konstruktiva ideér kom också till ytan under fruktsamma samtal som kan komma att vara till stor nytta för förstärkandet av Payback Sveriges trovärdighete gentemot myndigheter, media och allmänhet samt även ett nytt och synnerligen effektivt sätt att få ut budskapet om verksamheten utanfrö bikerkulturens gränser. Mer om detta när sakerna kan iscensättas.

Polisen förfelade sig som vanligt inte…

Polisen valde att en knapp kilometer från runets målgång på ett mycket trafikfarligt sätt slå till mot runet och Payback Sverige. Mitt på vägen utan att det förelåg någon p-plats, trafikkontrollplats eller annan plats att trafiksäkert genomföra en kontroll valde polisen att stoppa runet. Med bilar vinande och väjande runt poliser och hojar företog polismyndigheten i Västmanlands län en kontroll. Kontrollen hade inte för avsikt att kontrollera fordon utan var endast fråga om registrering. Uppgifter togs av ett antal personers registreringsnummer, namn och personnummer och ingenting annat. Ett solkart fall av olaga åsiktsregistrering. Ibland de kontrollerade personerna förekom även en av Payback Sveriges hittills inte offentliggjorda advokater…

Att på sådant sätt registrera en helt laglig organisations rundeltagare och därvid förhindra såväl förenings- som mötesfriheten kommer självklart att bli föremål för juridiska åtgärder! Vi ska inte har föregripa anmälan utan konstaterar blott att denna polisära insats kan angripas på nya sätt i och med att den riktats mot en organisations aktiviteter och därvid öppnar möjligheter till nya angreppspunkter. Och, dokumentation är god över insatsen och dess innehåll!

Polispiketer patrullerade den allmänna vägen utanför Warriors MC:s klubbkåk under dagen och kvällen och ett par poliser sattes av för att liggande i ett sädesfält idka fortsatt spionage mot festdeltagarna…

Foton från runet

Foton från runet kommer att läggas upp de närmsta dagarna under tiden finns ett antal foton upplagda på Payback Sveriges Facebookgrupp tagna av deltagare.

Slutligen vill vi ännu en gång rikta ett stort tack till Warriors MC samt till alla de som kom och deltog i såväl runet som den efterföljande festen och gjorde hela dagen till en formidabel succé!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin