• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Paybacks remissyttrande vann gehör! Bikerattribut förbjuds inte under rättsförhandlingar!

Paybacks remissyttrande vann gehör! Bikerattribut förbjuds inte under rättsförhandlingar!

Under tisdagen lades betänkandet (utredningens förslag) fram om Stärkt Ordning och Säkerhet i domstol, SOU 2017:46.

Bakgrund

Payback Sverige är sedan 2012 uppsatt som remissinstans i alla ärenden kring organiserad brottslighet samt i ärenden kring negativ särbehandling på grund av klubb-/kultur-/föreningstillhörighet.

Payback Sverige skickade under 2016 in ett remissyttrande till utredningen som ligger till grund för det under tisdagen redovisade betänkandet i del avseende Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla.
Remissyttrandet i sin helhet kan tas del av nedan via länkad artikel.

Utredningen har direkt tagit till sig Payback Sveriges yttrande och avvisar ett förbud mot mc-västar m.m.!

Glädjande nog kan vi se att utredningen i allt väsentligt tagit del av samt också funnit att det vi informerat om kring rättsläget, kring mc-västar, kläder med klubbnamn/support samt attribut som synliga tatueringar, smycken, bältesspännen m.m. är juridiskt korrekt varför Paybacks argumentering i sak vunnit gehör hos utredningens deltagare.

Utredningen finner att ett sådant förbud mot bikerattribut direkt skulle strida mot yttrandefriheten såsom den uttrycks i såväl grundlagen som europakonventionen. Vidare refererar utredningen även till de JO-fall och rättsförhandlingar som tidigare avkunnats, med Payback Sverige som juridiskt ombud, och även de förklarat att förbud mot bikerattribut i lokaler dit allmänheten har fritt tillträde strider mot grundlagen! Bra arbetat av utredningen som visat stort mod i att de stått upp för rättssäkerheten trots massivt motstånd!

Jämför gärna Paybacks remissyttrande med Betänkandets skrivningar kring klädsel på sidan 119-123 i betänkandet. Förbluffande lika.

Skärpta möjligheter för domstolarna att motverka hot, trakasserier och påverkan på vittnen

Betänkandet föreslår skärpningar på vissa säkerhetsområden under rättsförhandlingar: Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen. Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens med mera. Läs mer omkring reglerna för detta i betänkandet.

Betänkandet

Payback Sveriges remissyttrande

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin