• MC-väst förbjuds inte under rättsförhandlingar! Regeringen går på Paybacks linje!

  Bakgrund Under fjolårshösten påbörjades den statliga utredningen Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46). Payback Sverige insände ett remissyttrande i del Ju2017/04740/DOM, i del “Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla”. I remissyttrandet redogör vi för det kompletta rättsläget kring mc-västar och kläder. Se länkat remissyttrande nederst i artikeln. För ett av förslagen som skulle utredas […]
 • Payback har insänt remissyttrande angående ”kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla i rättsförhandlingar”

  Bakgrund Payback Sverige har tidigare insänt yttrande till den statliga utredningen kring Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46). Payback Sverige har nu även insänt ett direkt remissyttrande, Ju2017/04740/DOM, i del ”Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla”. I remissyttrandet redogör vi för det kompletta rättsläget kring mc-västar och kläder. Payback Sveriges Remissyttrande Presentation Payback […]
 • Paybacks remissyttrande vann gehör! Bikerattribut förbjuds inte under rättsförhandlingar!

  Under tisdagen lades betänkandet (utredningens förslag) fram om Stärkt Ordning och Säkerhet i domstol, SOU 2017:46. Bakgrund Payback Sverige är sedan 2012 uppsatt som remissinstans i alla ärenden kring organiserad brottslighet samt i ärenden kring negativ särbehandling på grund av klubb-/kultur-/föreningstillhörighet.
 • Kriminologiska Institutionen förkastar hela utredningen om straffrättsliga verktyg mot ”organiserad brottslighet”!

  Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (KISU) står upp för rättssäkerheten! Stockholms Universitets Kriminologiska Institution, under ledning av Sveriges Internationellt mest erkända kriminolog, Professor Janne Flyghed, har alltmer tagit över som det främsta försvaret för Sveriges rättssäkerhet! Vi ska här gå igenom Kriminologiska institutionens underlag för Stockholms universitets remissvar på SOU 2014:63, Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtelseansvar, […]
 • Remissyttrande

  Med anledning av att Payback Sverige meddelade att vi inskickat remissyttrande till Utredning kring bl.a. MC-Väst i domstolsförhandlingar har det ställts frågor kring villkoren för att skicka in remissyttranden samt kring vem som har rätt att skicka in remissyttranden. Därför publicerar vi nedanstående text innehållande svar på frågeställningarna. Sammanfattning Alla som önskar har rätt att […]
 • Payback Sveriges remissyttrande till ”Utredningen om bl.a. MC-väst under domstolsförhandling”!

  Payback Sverige har skickat remissyttrande! Payback Sverige har under onsdagen skickat in remissyttrande avseende Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15).  Remissyttrandet avser del omkring: Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla.  Remissyttrandet Här nedan följer Payback Sveriges text i remissyttrandet med undantag av formalia såsom ärendeangivelse, adressuppgifter med flera nödvändiga utredningsspecifika […]