Ur Bikerlagboken: Om polismans uppträdande

Ovanstående filmsekvens, som för övrigt är under JO-utredning, är ett typexempel på hur polisanställda inte bör eller ska uppträda!

Polismans uppträdande

Sammanfattning

En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmän-heten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt.

Rättsläge

Hur en polisanställd ska uppträda i tjänsten regleras i Polisförordning (2014:1104), kapitel Skyldigheter i anställningen, under rubriken Kontakter med allmänheten.

10 § Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhets-

polisen ska i kontakter med allmänheten med beaktande av omständigheterna och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende.

Råd och Tips

Vid varje anmälan kring en polisinsats som olaga kontroller eller olaga husrannsakan bör anmälaren betänka och överväga polismännens uppträdande på plats. Har Poliserna på något sätt inte uppträtt korrekt så yrka på en prövning av polisens uppträdande mot Polisförordningens 10:e paragraf.

Länk till Polisförordning: https://lagen.nu/2014:1104

Länk till Bikerlagboken

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin