Övervakning och nationella informationsmöten som framgångsmått!

Vad är ett adekvat mått  på framgång för en bikerorganisation? Mediauppmärksamhet? Knappast, då vi alla vet att vi är utestängda från media. Framgång i rättsliga ärenden? Ja, helt klart är det en framgång och dit har vi kommit och kommer att fortsätta vinna framgång. Att journalister och media läser informationen? Ja, det är också ett adekvat mått att mäta framgång och dit har vi nått för längesedan då Paybacks olika pressmeddelanden läses och prenumereras på i väldigt stor omfattning ifrån mediakåren.
Artikelarkiv:
http://www.mynewsdesk.com/se/search/pressreleases?query=payback&sites=se 

Övervakningsmåttet

Ett annat mått på att arbetet är framgångsrikt och har effekt och verkan kan sägas vara myndigheternas övervakning av organisationens webbplats. Ju större hot en organisations arbete utgör ju mer torde övervakningen utökas. Och, i detta hänseende uppfyller Payback mycket väl framgångskriteriet.
Se: http://gnuheter.com/creeper/site/www.payback.name 

Under tesen att arbetet har effekt om motståndaren bemödar sig att hålla stenkoll på arbetet och känner sig hotade av verksamheten uppfyller således Payback framgångskonceptet.

Ett verkligt framgångsmått

Payback annonserade i slutet av 2010 efter journalister som kunde hjälpa Payback att gräva fram sanningen om polisens agerande emot bikerklubbarna. Efter ett tag nappade en mycket välrenommérad journalist som var beredd att sätta in cirka ett halvårs arbete för Payback. Personen ifråga har kontakter långt in i det svenska polisväsendet men även djupt in i mediavärlden. Kontakter som Payback saknar all kännedom om och heller inte behöver veta.

Personen kommer enligt uppgift att förse Payback med en del avslöjande information och artiklar framöver om ”hur olika händelser tillrättalagts av polis och media för att passa in i en större bild om bikerkulturen” (läs: vinklat och ljugit). Slutligen kommer personen enligt uppgift att lägga fram ”en längre och mycket avslöjande artikel”. Mer om detta senare då inte ens jag vet vad för material som kommer att presenteras i förväg.
Se Paybacks pressrelease om frilansjournalister

Det kom därför inte heller som någon överraskning för Payback att polismakten ägde kännedom om västaktionen då ovanstående journalist redan två veckor före aktionen meddelade mig att Polisen över hela landet hållit personalmöte om en ”mycket farlig tidning” som hette Payback och om en kommande västaktion på krogar som skulle genomföras den 5 februari. Att motståndarna bedömer arbete och verksamheten såsom mycket farlig få väl anses utgöra det yttersta beviset för Paybacks arbete!!

Kommentar från Payback

Payback gjorde bedömningen att sakförhållandet att polisen hade kännedom om aktionen  saknade betydelse för aktionens genomförande och att mejlvis meddela bikerklubbarna om förhållandet bara skulle kunna sprida än mer detaljinformation om aktionens art  då risk förelåg för spekulationer vad informationsläckaget skulle innebära. Polisen skulle knappast kunna riskera att försöka förhindra att klubbarna skaffade sig anmälningsunderlag då det i sådana fall också skulle bli enormt mediaexponerat vilket som bekant är det sista polisen vill att bikerkulturen skall få. Bedömningen visade ju sig också i efterhand vara helt korrekt då aktionen framgångsrikt kunde genomföras och anmälningsunderlag säkras.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin